Till innehåll på sidan

Adolf Fredriks musikklasser är en kommunal grundskola med en utmärkande profilverksamhet inom körsång.

Skolan är sedan 1939 en sång- och körskola med kvalitet, bredd och stort renommé – såväl i Sverige som i världen. Vi bedriver idag en musikundervisning på hög nationell och internationell nivå. Det gör att du som elev på skolan inte bara deltar i det normala skolarbetet, utan också i en utvecklad musik- och konsertverksamhet som sträcker sig en bra bit utanför klassrummet.

Ingress: 
Adolf Fredriks musikklasser är en kommunal grundskola med en utmärkande profilverksamhet inom körsång.