Till innehåll på sidan

Vanliga frågor

Här nedan finns svar på frågor som ofta ställs till skolan.

Hur loggar jag in på Skolplattformen?

Från och med höstterminen 2019 sker all kommunikation från skolan via Skolplattformen.

Här hittar ni länkar till Skolplattformen (både vårdnadshavare och elever), samt kontaktuppgifter för eventuell support. 

Här finns en lathund för hur vårdnadshavare loggar in på Skolplattformen.

Här kan du läsa mer om vad Skolplattformen är och hur den fungerar.

Kan skolan bekosta SL-kort för mitt barn?

Skolan kan inte bekosta ditt barns SL-kort. När du har valt att placera ditt barn på en skola som inte är den närmast hemmet åligger det dig som vårdnadshavare att bekosta resor till och från skolan.

Frågor om färdighetsprovet

När anmäler jag mitt barn till färdighetsprovet?

Anmälan till färdighetsprovet är öppen 15 oktober - 15 november och en länk till ett anmälningsformulär finns på vår hemsida under den tiden. Det går inte att anmäla sig utanför ordinarie anmälningsperiod. Läs vidare om detta på sidan "Att söka till Adolf Fredriks musikklasser".

Hur går färdighetsprovet till?

Här finns all information om hur färdighetsprovet går till. 

Får jag någon bekräftelse på att anmälan har kommit fram? 

När du har gjort en anmälan får du en bekräftelse via e-post till den e-postadress du angivit i anmälan. Kolla skräpkorgen om du inte hittar bekräftelsen i din inkorg.  

Du får ingen bekräftelse via e-post om du ändrar i en redan gjord anmälan.  

När genomförs färdighetsproven? 

Färdighetsproven genomförs i januari månad. Det går inte att göra proven vid något annat tillfälle. Det går inte att göra färdighetsprovet via Skype. Vi har begränsat med provtider och det finns mycket liten möjlighet att byta tid för färdighetsprov.  

När får man reda på sin färdighetsprovtid? 

Tider för färdighetsprov meddelas i december via den e-postadress du angivit i anmälan.  

Frågor om kö, Adolf Fredriks musikklasser i Farsta och Öppet hus

Adolf Fredriks musikklasser på två skolenheter - hur fungerar det?

Hösten 2015 startades ytterligare en skola med namnet Adolf Fredriks musikklasser i lokaler på Farstavägen 118. De båda skolorna har gemensam verksamhet men är åtskilda administrativt vilket innebär att de har varsin kö, och det finns ingen koppling mellan dessa två. Det går bra att söka till båda skolorna. Du söker via Stockholms stad Söka skola, och rangordnar därför Adolf Fredriks musikklasser på Norrmalm eller i Farsta på samma sätt som dina övriga sökta skolor.

Du anmäler ditt barn till färdighetsprovet på hösten innan ditt barn ska börja. 

Du kan inte under pågående läsår "söka över" mellan skolorna. Om du vill byta till den andra skolan måste du göra ett nytt färdighetsprov i konkurrens med övriga sökande.

Kan jag ställa mitt barn i kö till skolan?

Nej, du kan inte ställa ditt barn i kö till Adolf Fredriks musikklasser. Det är bara barnets resultat på färdighetsprovet som avgör om denne blir erbjuden en plats på skolan eller inte. 

Anmälan till färdighetsprovet gör du hösten innan du önskar att ditt barn ska börja. Färdighetsproven genomförs sedan under januari och besked meddelas i mars via Stockholms stads tjänst Söka skola.

Du anmäler ditt barn till att göra färdighetsprov endast för kommande år. Ditt färdighetsprov gäller alltså fram till årsskiftet samma år som genomförandet. Om du vill ansöka igen behöver du göra en ny anmälan och därmed göra färdighetsprovet på nytt. 

Kan jag besöka skolan? 

Nej, det går inte att besöka skolan, det är inte en offentlig plats. Vi har öppet hus en gång om året, på hösten. På vår YouTubekanal finns en film som svarar på några av de frågor en besökare kan ha under ett Öppet hus. 

Att gå på våra konserter är ett bra sätt att lära känna verksamheten ur musikalisk synpunkt. Se vår konsertkalender för att hitta nästa möjlighet att gå på konsert.

Dela:
Kategorier: