Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 3

  • Psykolog

    Psykologen är en del av elevhälsan och bidrar med den psykologiska kompetensen och förståelsen kring olika inlärningssvårigheter, funktionsnedsättningar och psykiatrisk problematik.

  • AF Elevhälsan

    Skolsköterska

    På Adolf Fredriks musikklasser finns två skolsköterskor som ingår i elevhälsan. De arbetar främst med förebyggande hälsovård och hälsofrämjande arbete samt med enklare sjukvårdsinsatser. En dag i veckan finns en skolläkare på skolan. Tid till denna bokas efter bedömning av skolsköterskorna.