Elevhälsa

Antal: 3

 • Psykolog

  Psykologen är en del av elevhälsan och bidrar med den psykologiska kompetensen och förståelsen kring olika inlärningssvårigheter, funktionsnedsättningar och psykiatrisk problematik.

  Psykologens arbetsuppgifter är främst

  • Skolpsykologiska bedömningar och utredningar
  • Rådgivning, utbildning och handledning riktad till skolpersonal
 • AF Elevhälsan

  Skolsköterska

  På Adolf Fredriks musikklasser finns två skolsköterskor som ingår i elevhälsan. De arbetar främst med förebyggande hälsovård och hälsofrämjande arbete samt med enklare sjukvårdsinsatser. En dag i veckan finns en skolläkare på skolan. Tid till denna bokas efter bedömning av skolsköterskorna.

  Skolsköterskornas arbetsuppgifter är främst

  - förebyggande hälsovård

 • Frånvaro/Ledighet

  Information om frånvaro och ledighetsansökan.

  Frånvaro

  Du anmäler frånvaro vid sjukdom via skolplattformen eller appen "Anmäl frånvaro Stockholm". Anmälan behöver göras innan kl 8.15. 

  Anmäl frånvaro i skolplattformen 

  Kategorier: