Synpunkter

Inlämnade synpunkter/klagomål – muntliga eller skriftliga – hanteras så nära källan som möjligt. Lärare/annan personal kommunicerar med elev/vårdnadshavare kring det som synpunkten/klagomålet gäller. Om rättelse eller ömsesidig förståelse inte går att uppnå förs klagomålet till närmast ansvarig chef (bitr. rektor eller administrativ chef). Om det inte är tillräckligt, är rektor ytterst ansvarig för att åtgärd och återkoppling sker. Synpunkter från elever/vårdnadshavare är mycket värdefulla för att vi skall kunna utveckla och förbättra vår verksamhet.

Dela:
Kategorier: