Till innehåll på sidan

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren på Adolf Fredriks musikklasser ingår som en medlem i arbetslaget Elevhälsa - EHT. Studie och yrkesvägledaren samarbetar med mentorer och lärare.

Fyra övergripande områden:

Information – Internt och externt. Fånga upp och föra vidare samt stödja.

Elevhälsa – Kurator, skolsköterskor och syv samverkar generellt och sedan specifikt när det gäller elever med medicinska och psykiska svårigheter och hinder.

  • Syv deltar på samverkansmöten där den kompetensen behövs.
  • För elever i behov av särskilt stöd initieras en personlig kontakt med syv i ett tidigare skede. Samarbete hem, skola och syv sker kontinuerligt kring dessa elever. Insatser varierar utifrån individuella behov.
  • Gemensam vägledning med specialpedagogerna och elever i behov av särskilt stöd.
  • Administrerar bilagor för informationsöverföring till gymnasieskolan.

Prao – Spindeln i nätet för processen och informationen. Administrativt stöd.

Vägledning – Gymnasieval, språkval, motiverande samtal, närvaro.

Det är elevens eget intresse och motivation som styr. Individer har olika behov av vägledning. För de elever som har en klar framtida målsättning och gynnsamma förutsättningar kan det räcka med ett fåtal vägledningssamtal. För de som inte vet hur de vill forma sin framtid eller inte har förutsättningarna just nu, är det en längre process för att nå målet. För att kunna göra väl övervägda val, närmast till gymnasiet behöver eleven utveckla god självkännedom samt kunskap om utbildningsystemet, gymnasiets struktur/uppbyggnad och tänkbara alternativ.

Att välja gymnasieutbildning kan vara en stor stressfaktor i ungdomars liv. Det är mycket som pockar på: betygen, att ta sig an valprocessen, att fatta beslut, att byta skola och göra avslut.

Studie- och yrkesvägledningen syftar till att erbjuda den enskilde eleven verktyg och metoder för att kunna:

  • Identifiera sina behov, intressen och förutsättningar.
  • Söka information och kunskap om utbildningar, yrken och arbetsmarknad.
  • Sortera och värdera information.
  • Göra ett urval av relevanta åtgärder och strategier.
  • Ta ansvar för sin egen process.
  • Se möjligheterna till att förverkliga sina idéer och tillgodose sina behov.

Kontakt

Natalia Breton, studie- och yrkesvägledare

Dela: