Till innehåll på sidan

Specialpedagogik

I Adolf Fredriks musikklassers specialpedagogiska team arbetar tre specialpedagoger och en speciallärare. Uppdraget är att arbeta både förebyggande, utredande och åtgärdande. Målet är att varje elev ska få känna den tillfredställelse det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.

I våra studior har vi specialundervisning för de elever som är i behov av detta. Beslut kring allt specialpedagogiskt stöd tas av rektor i samråd med elevhälsan. Undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.

Specialpedagogens arbetsuppgifter är främst

  • Handledning av personal
  • Samverka med skolledning, personal, elever, föräldrar och externa verksamheter kring barn i behov av särskilt stöd
  • Fördjupade specialpedagogiska utredningar av elevers skolsituation.
  • Ge stöd till elever som av olika anledningar har en komplicerad inlärningssituation
  • Individanpassad undervisning
  • Samarbete med IT-pedagoger kring utlåning av kompensatoriska hjälpmedel
  • Möjlighet att periodvis skapa små undervisningsgrupper
  • Studiehandledning och studieteknik
  • Individanpassad hjälp vid provsituationer

Kontakt

Skolans specialpedagoger

Dela:
Kategorier: