Skolsköterska

På Adolf Fredriks musikklasser finns två skolsköterskor som ingår i elevhälsoteamet. De arbetar främst med förebyggande hälsovård och hälsofrämjande arbete samt med enklare sjukvårdsinsatser. En dag i veckan finns en skolläkare på skolan. Tid till denna bokas efter bedömning av skolsköterskorna.

Skolsköterskornas arbetsuppgifter är främst

Förebyggande hälsovård.

  • Hälsoundersökning och hälsosamtal i årskurs 4 samt i årskurs 8, i årskurs 6 görs en enklare hälosundersökning.
  • Uppföljning och kontroll av bland annat tillväxt och ryggrad hos de elever där behov finns.
  • Vaccination mot livmodershalscancer erbjuds i årskurs 5. Från och med höstterminen 2016 kommer elever i årskurs 8 (födda 2002 eller senare) att få en påfyllnads dos med vaccin mot stelkramp och difteri.
  • Elever som inte följer det nationella vaccinationsprogrammet vaccineras enligt individuellt schema.
  • Samverkan inom skolan med specialpedagoger, speciallärare, skolkurator, skolpsykolog, studie – och yrkesvägledare, lärare/mentorer och skolledning samt med externa instanser så som BUP, vårdcentraler, ungdomsmottagningar och socialtjänst tillsammans med vårdnadshavare och elev.

Enklare sjukvårdsinsatser

  • Öppen mottagning dagligen mellan 10- 11.30
  • Akuta omhändertaganden vid olycksfall

Läkemedel i skolan

Endast skolsköterskan får lämna ut läkemedel, exempelvis värktabletter, till eleverna på skolan. Undantag finns vid läkarordination och då på förälders ansvar. Eftersom skolsköterskan inte alltid finns tillgänglig bör de elever som har astma, svår mensvärk eller migrän ta med sig mediciner hemifrån.

Sekretess

Är samma för oss som för övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Vi samarbetar med all skolpersonal, men inga personliga uppgifter lämnas utan vårdnadshavare- och/eller elevmedgivande.

Matallergi

Vid matallergi eller specialkost ska intyg lämnas till skolsköterskan för det spår där eleven går.

 

Från och med höstterminen 2016 kommer skolan att byta matleverantörer. Detta innebär att samtliga elever med specialkost eller matallergi måste lämna ett intyg.

Länkar

Vaccination:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/vaccinationsprogram/allmant-program-for-barn/

HPV
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/HPV--vartvirus/  
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/svevac/ansokan-samtyckesblankett-hpv/

Medgivande HPV-vaccination
http://skl.se/download/18.3e6904914b309136e352b50/1423659847773/1SKL_SamtyckesblankettHPV_skola_+fodda_2002_eller_tidigare.pdf

Löss
http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Huvudloss/

Information om olycksfallsförsäkring
www.sterikforsakring.se

Andra bra länkar:
http://www.umo.se/
http://rfslungdom.se/

 

Kontakt

Karina Risinggård - Skolsköterska A, B, C-klasser
Anette Hasselberg, vik för Karin Augustyniak - Skolsköterska D, E, F-klasser

Dela:
Kategorier: