Samarbeten

Vi samarbetar med flera företag och organisationer, exempelvis med Operan och Folkoperan där vi medverkar i ett stort antal föreställningar.

  • Vi tar ofta emot studiebesök (både nationella och internationella) av körer, dirigenter, musikstuderande, skolledare, politiker samt chefer i kulturlivet.
  • Vi samarbetar regelbundet med Stockholms Musikgymnasium/Kungsholmens gymnasium, bland annat genom att arrangera åldersintegrerade konserter i åk 4–åk 3 på gymnasiet. Samarbete sker även med andra skolor liksom med Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
  • Vi deltar i konserter som arrangeras av konsertinstitutioner och kyrkor, såsom Konserthuset, Eric Ericson International Choral Center, Friends arena, Musikaliska, Unga Musik på Slottet, Forum för levande historia, Adolf Fredriks kyrka, S:ta Clara kyrka, S:t Jacobs kyrka, S:t Johannes kyrka, Engelbrektskyrkan, S:t Görans kyrka, Hedvig Eleonora kyrka, Immanuelskyrkan, Kungsholms kyrka samt Storkyrkan.
  • Vi har ett nära samarbete med Kungliga Operan i Stockholm. Här övar vi med de barn och ungdomar som engageras i Operans uppsättningar.
  • Vi samarbetar även med UNGiKÖR, Sveriges Körförbund, Föreningen Sveriges Körledare, UNICEF, SOS barnbyar, Dags för barnkonventionen.
  • Vi arrangerar internationell barn- och ungdomskörfestivalen ”Let the future sing” vart tredje år (LTFS 2009, 2012).
  • Resor nationellt och internationellt
Dela:
Kategorier: