Till innehåll på sidan

Psykolog

Psykologen är en del av elevhälsan och bidrar med den psykologiska kompetensen och förståelsen kring olika inlärningssvårigheter, funktionsnedsättningar och psykiatrisk problematik.

Psykologens arbetsuppgifter är främst

  • Skolpsykologiska bedömningar och utredningar
  • Rådgivning, utbildning och handledning riktad till skolpersonal
  • Förebyggande insatser för hela skolan utifrån elevhälsans arbete och planering

Sekretess

Sekretess för psykolog i skola regleras i huvudsak i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kap 23.

Dela:
Kategorier: