Om skolan

Välkommen till Adolf Fredriks musikklasser - en kommunal grundskola med profilverksamhet i körsång

Adolf Fredriks musikklasser är en grundskola med en utmärkande profilverksamhet. Skolan är sedan 1939 en sång- och körskola med kvalitet, bredd och stort renommé – såväl i Sverige som i världen. Vi bedriver idag en musikundervisning på hög nationell och internationell nivå. Det gör att du som elev på skolan inte bara deltar i det normala skolarbetet, utan också i en utvecklad musik- och konsertverksamhet som sträcker sig en bra bit utanför klassrummet.

Adolf Fredriks musikklasser ligger idag dels i Vasastan i Stockholm, mellan Norra Bantorget och Odenplan, dels i Farsta som en del av Farsta grundskola.  

En stor skola indelad i arbetslag

På Adolf Fredrik i Vasastan går cirka 1100 elever och vi har en personalstyrka på runt 120 medarbetare. Skolan har 36 klasser från år 4–9 och verksamheten är organiserad i 6 arbetslag: 4-6 och 7-9 AB, 4-6 och 7-9 CD och 4-6 och 7-9 EF. En biträdande rektor ansvarar för respektive arbetslag. Klasserna består av 30–32 elever. Vi har även en förberedelseklass på högstadiet för nyanlända elever, 7-9 AF.

Internationella samarbeten

Vi har etablerade samarbeten med körer, musikskolor och musikcenter runt om i världen. Syftet med detta är att skapa relationer och erfarenhetsutbyten mellan elever och lärare i olika länder och på så sätt arbeta för större förståelse mellan olika kulturer. Vår ambition är att skapa möten mellan elever från olika länder med musiken som den stora förenande faktorn.

Vi brinner för musiken!

Våra elever har ungefär fyra gånger så mycket musik i veckan som elever i en ”vanlig” grundskola har. Vi tror och ser att det påverkar deras skolvardag positivt. Varje dag gör de något de tycker är särskilt roligt och som också är ”något annat”. Forskning visar även hur musiken påverkar vår inlärning genom att den aktiverar hela hjärnan.

Musikundervisningen på AF

Efter att ha gått sex år på AF har våra elever utöver vad som ingår i grundskolans läroplan, LGR 11, fått med sig fördjupade kunskaper i sångteknik, musikteori, musikhistoria, traditionell och otraditionell körrepertoar och därtill konsertframträdanden och musikupplevelser utöver det vanliga.

 

Biblioteket

I biblioteket finns ett stort urval av skön- och facklitteratur, ljudböcker, tidskrifter och dagstidningar. Via skolans datorer har du som elev tillgång till olika digitala lärresurser såsom uppslagsverk och artikeldatabaser. I direkt anslutning till biblioteket finns en lektionssal med arbets- och sökdatorer.

Egen bibliotekarie

Vi har en egen bibliotekarie på skolan, som i samarbete med lärarna bedriver en pedagogisk biblioteksverksamhet. Medie- och informationskunnighet och lässtimulans integreras i den ordinarie undervisningen.

Läs- och skrivsvårigheter

Du som har läs- och skrivsvårigheter har möjlighet att få skönlitteratur nedladdad som DAISY-fil från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier). Vår bibliotekarie har även möjlighet registrera dig för egen nedladdning av inlästa böcker. 

Om du tappar bort ditt lånekort spärras det på biblioteket.

Bibliotekets öppettider:

Måndag: 8-14.30
Tisdag: 9-15.30
Onsdag: 8-14.30
Torsdag: 9-15.30
Fredag: 8-14.30

Lärare kan även boka in sina klasser utanför de ordinarie öppettiderna.
Ansvarig för verksamheten är Maria Pettersson, som kan nås på telefonnummer 08-508 448 75

 

Fritidsklubben och högstadiecaféet

Fritidsklubben

Skolans fritidsklubb ska vara en trygg miljö dit du som elev på mellanstadiet kan komma efter skolan. Du kan välja bland olika aktiviteter, bland annat biljard, pingis, olika former av bordsspel, dataspel, läsning samt att rita, pyssla och måla. Du kan även låna saker för utelek, till exempel basketbollar, innebandyklubbor, hopprep med mera. I fritidslokalen finns även ett tyst och lugnt rum för läxläsning.

Fritidsklubben är öppen för alla elever i årskurs 4-6 mellan kl 8-14. Efter kl 14 är verksamheten endast öppen för medlemmar. Fritidsklubbens medlemmar betalar en avgift som för närvarande är 800 kronor/termin. Avgiften inkluderar mellanmål som serveras i skolans matsal. Elever som är folkbokförda i en annan kommun än Stockholms får betala den avgift som hemkommunen har beslutat. Vårdnadshavare kontaktar själva sin hemkommun som beslutar om plats i fritidsklubben beviljas.

Öppettider:

Måndag - torsdag              08.00–16.30
Fredag                                08.00–16.00

Ansvarig för verksamheten är Gunilla Lundberg, som kan nås på telefonnummer 08-508 448 60.

Högstadiecaféet

Alla elever i årskurs 7-9 är välkomna till caféet på plan 2 innan skolan börjar, under raster och efter att skolan är slut för dagen. På caféet kan du hänga, ta det lugnt, spela olika spel, eller spela egen musik med de instrument som finns tillgängliga (gitarrer, bas, piano). Ibland anordnar vi öppen scen.

Band om tre eller fler personer kan även boka skolans replokal via caféet.

Öppettider:

Måndag - fredag 8.00-15.30 (lunchstängt 10.40-11.10)

Ansvarig för verksamheten är Carmen Manosalva, som kan nås på telefonnummer 08-508 449 77.

 

 

Dela:
Kategorier: