Till innehåll på sidan

Om skolan

Välkommen till Adolf Fredriks musikklasser - en kommunal grundskola med profilverksamhet i körsång

Adolf Fredriks musikklasser är en grundskola med en utmärkande profilverksamhet. Skolan är sedan 1939 en sång- och körskola med kvalitet, bredd och stort renommé – såväl i Sverige som i världen. Vi bedriver idag en musikundervisning på hög nationell och internationell nivå. Det gör att du som elev på skolan inte bara deltar i det normala skolarbetet, utan också i en utvecklad musik- och konsertverksamhet som sträcker sig en bra bit utanför klassrummet.

Adolf Fredriks musikklasser ligger idag dels i Vasastan i Stockholm, mellan Norra Bantorget och Odenplan, dels i Farsta som en del av Farsta grundskola.  

En stor skola indelad i arbetslag

På Adolf Fredrik i Vasastan går cirka 1100 elever och vi har en personalstyrka på runt 120 medarbetare. Skolan har 37 klasser från år 4–9 och verksamheten är organiserad i 6 arbetslag: 4-6 och 7-9 AB, 4-6 och 7-9 CD och 4-6 och 7-9 EF. En biträdande rektor ansvarar för respektive arbetslag. Klasserna består av 30–32 elever. Vi har även en förberedelseklass på högstadiet för nyanlända elever, 7-9 AF.

Internationella samarbeten

Vi har etablerade samarbeten med körer, musikskolor och musikcenter runt om i världen. Syftet med detta är att skapa relationer och erfarenhetsutbyten mellan elever och lärare i olika länder och på så sätt arbeta för större förståelse mellan olika kulturer. Vår ambition är att skapa möten mellan elever från olika länder med musiken som den stora förenande faktorn.

Vi brinner för musiken!

Våra elever har ungefär fyra gånger så mycket musik i veckan som elever i en ”vanlig” grundskola har. Vi tror och ser att det påverkar deras skolvardag positivt. Varje dag gör de något de tycker är särskilt roligt och som också är ”något annat”. Forskning visar även hur musiken påverkar vår inlärning genom att den aktiverar hela hjärnan.

Musikundervisningen på AF

Efter att ha gått sex år på AF har våra elever utöver vad som ingår i grundskolans läroplan, LGR 11, fått med sig fördjupade kunskaper i sångteknik, musikteori, musikhistoria, traditionell och otraditionell körrepertoar och därtill konsertframträdanden och musikupplevelser utöver det vanliga.

Läs mer om musiken på AF

Dela:
Kategorier: