Till innehåll på sidan

Till er som har blivit antagna till Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm

Grattis och välkomna till Adolf Fredriks musikklasser!

Vad händer nu?

Till att börja med är det viktigt att alla vårdnadshavare, var för sig, loggar in och bekräftar att ni vill ha er plats i Stockholms stad Söka skolas e-tjänst innan den 7 april.

Stockholms stad Söka skola etjänst >> (annan webbplats)

Från skolan gör vi under våren ett utskick till alla som har bekräftat sin plats. I utskicket finns bland annat information om en digital blankett med information till skolan (ni får en länk till blanketten under våren), eventuellt modersmål, fritidsklubb, och information om skolstarten.

I slutet av juni får ni även en första skriftlig hälsning från era blivande mentorer och musiklärare.

För antagna boende i en annan kommun än Stockholms kommun

Ni behöver fylla i blanketten "Ansökan om plats för elever bosatta i annan kommun". Observera att alla vårdnadshavare behöver signera blanketten. Blanketten skickar ni till oss på skolan. Vi skickar den sedan till er hemkommun som får godkänna den.

Blankett:

Ansökan om plats för elever bosatta i annan kommun >>

Skicka till:

Adolf Fredriks musikklasser
Box 6267
102 31 Stockholm

Om modersmålsundervisning

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan. För att ha rätt att delta ska eleven använda sitt språk hemma dagligen och ha grundläggande kunskaper i språket. Minst en av vårdnadshavarna ska ha språket som modersmål. Elever som är adopterade och har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning, även om språket inte talas hemma varje dag. 

En elev som har anmälts till modersmålsundervisning betraktas som anmäld under hela sin skolgång med undantag för elever som byter skola. Då ska en ny anmälan göras till mottagande skola. Istället för ny anmälan inför varje läsår tillämpas aktiv avanmälan. Med det menas att eleven fortsätter att vara anmäld till dess eleven har avanmält sig.

Anmälan görs till skolan via blanketten Anmälan till modersmål. Blanketten behöver vara oss tillhanda senast den sista april.

Blankett:

Anmälan till modersmålsundervisning >>

Skicka till:

Adolf Fredriks musikklasser
Box 6267
102 31 Stockholm

Om specialkost

Vår matleverantör Sodexo serverar varje dag två rätter till lunch, varav en alltid är en vegetarisk rätt. Därtill erbjuds en salladsbuffé med fem olika sallader. För att anmäla övrig specialkost krävs att ni fyller i en blankett och bifogar ett läkarintyg.

Blankett:

Anmälan om specialkost, med läkarintyg >>

Skicka till:

Adolf Fredriks musikklasser
Box 6267
102 31 Stockholm

Om klassplacering

Klassplaceringar meddelas i slutet av juni. Det finns dessvärre inga möjligheter att välja eller önska varken klass eller lärare. Vi sätter samman klasser utifrån flera olika parametrar, där en är att varje elev i möjligaste mån ska ha en resekompis i sin klass baserat på postnummer på folkbokföringsadressen. Ni får också möjlighet att fylla i ert barns resväg till skolan i den digitala blanketten med information till skolan, som ni får under våren.

Ingen träff i vår

På grund av den pågående pandemin kommer vi inte att samla alla nya elever i vår som vi har gjort tidigare år. Mötets syfte har varit att ge elever och vårdnadshavare ett första möte med skolan och en liten inblick i vad det innebär att vara elev på Adolf Fredriks musikklasser. Detta kommer vi istället att informera om när ni börjar i augusti.

Datum läsåret 2021/2022

Länk till sidan "Terminer och lov" >>

 

Vi ser fram emot att träffa er! Återigen, varmt välkomna till oss!

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: