Till innehåll på sidan

För sökande till Adolf Fredriks musikklasser – datum under våren 2021

Här kan du som har sökt till Adolf Fredriks musikklasser läsa om de datum du behöver hålla koll på under våren 2021.

12 februari - kallelse till teoriprov

Kallelser till teoriprovet för sökande till årskurs 5-9 skickas ut den 12 februari till den e-postadress ni registrerade vid anmälningstillfället.

Om ditt barn inte kallas till teoriprov innebär det att ditt barn inte har gått vidare från sångprovet. Detta gäller endast sökande till årskurs 5-9.

18 februari - teoriprov för sökande till årskurs 5-9

Teoriprovet för sökande till årksurs 5-9 genomförs den 18 februari kl 14:15-15:15 eller 15:30-16:30 på Västmannagatan 19. Det går inte att genomföra provet vid något annat tillfälle.

På sidan "att söka till Adolf Fredriks musikklasser" finns instuderingsmaterial till teoriproven.

25 mars - besked om antagning och eventuell reservplats

Från och med den 25 mars kan du logga in i Stockholm stad Söka skola och se om ditt barn har blivit antaget eller inte. Ditt barn kan ha fått en reservplats även om det står ”ej antagen”. Du kan ta reda på vilken reservplats ditt barn i så fall har från och med den 25 mars genom att ringa till Stockholms stads Kontaktcenter. 

 

Stockholms stads Kontaktcenter Barn och Ungdom

Telefon: 08-508 11 550

 

Reservlistan är giltig till och med den 31 december det år som ditt barn har gjort sitt färdighetsprov. Elever från reservlistan antas om vakanser uppstår under hela höstterminen, men inte under vårterminen.

Adolf Fredriks musikklassers antagning baseras endast på poängen från färdighetsprovet. Närhetsprincip eller syskonförtur tillämpas inte. 

För sökande till årskurs 4

Det finns 180 ordinarie platser till årskurs 4 på AF Norrmalm, och 60 platser till årskurs 4 på AF i Farsta. Det brukar alltid vara några som tackar nej till sin erbjudna plats, varför vi har en reservlista för dem som genomfört färdighetsprovet med godkänt resultat. 

För sökande till årskurs 5-9

Det finns inga ordinarie platser i årskurs 5, 6, 8 och 9, utan reservplatser erbjuds om vakanser uppstår. Till årskurs 7 utökar AF på Norrmalm klasserna med 2 platser/klass varför det finns 12 ordinarie platser att söka till i årskurs 7.

Dela:
Kategorier: