Till innehåll på sidan

Information inför skolstarten - om coronaläget, och skolstartsdagen 19 augusti

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår på Adolf Fredriks musikklasser!

Vi hoppas att ni alla har fått vila ordentligt under sommaren och att ni nu känner er peppade på att sätta igång igen. Vi i skolledningen har varit på plats i ungefär två veckor för att förbereda starten och nu längtar vi efter att våra elever kommer tillbaka och fyller ut skolbyggnaden med liv och sång.  

Inför en höst med ett fortsatt coronaläge att förhålla oss till kommer här information om hur vi tänker utifrån de riktlinjer vi har fått från Folkhälsomyndigheten och vår huvudman Stockholms stad.  

Hur vi förhåller oss till pandemin under hösten 

Vi har för vår skola tagit beslut kring hur vi ska förhålla oss till pandemin i höst utifrån principen att använda vår kraft till en beslutad plan ​istället för två parallella ”kanske-planer”. Våra beslut gäller alltså under hela höstterminen, oavsett hur pandemin utvecklas. 

Vi tror att vi bättre kan planera och genomföra vår undervisning om vi redan nu vet vad som gäller ett halvår framåt, istället för att ”gå och vänta” på att det eventuellt beslutas om något annat.  

Vi kommer att fokusera på vårt huvuduppdrag som grundskola: att ge eleverna den undervisning som läroplanen beskriver. Alla extra projekt utöver det, såsom konserter och samarbeten, studiebesök med mera utgår. Detta för att skapa trygghet och inte utsätta någon för onödiga risker.  

Skoldagens start- och sluttider  

Grundskolan berörs inte av rekommendationerna om ändrade start- och sluttider för skoldagen.  

Konserter och traditioner 

Vi genomför inga konserter eller traditioner under hösten. Vi har inte möjlighet att genomföra dessa på ett coronasäkert sätt. Vi tar upp detta igen inför vårterminen.  

Musikundervisning i klass, ej i körgrupp 

Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 13 augusti 2020 kring körsång. Vi kommer bara att ha klassundervisning i musik, inga körklasser, för att eleverna ska kunna hålla rekommenderat avstånd till varandra i salarna.  

För dig som vill kan du läsa rekommendationerna här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuell...

Trängsel i korridorer 

Vi gör vad vi kan för att schemalägga och skapa förutsättningar för att det ska vara möjligt att hålla avstånd till varandra och ha en god handhygien under skoldagen. Förstås finns det inte möjlighet att övervaka varje korridor och individ. Var och en av oss, elever som personal, behöver ta vårt ansvar för att följa de riktlinjer och restriktioner som finns.  

  • Stanna hemma redan vid lindriga symptom​ 
  • Tvätta händerna ofta och håll avstånd​ 

Kollektivtrafiken 

Vi gör inga elevresor i kollektivtrafiken utöver dem som krävs för ordinarie verksamhet​. 

Inga externa besökare på skolan​ 

Besöksförbudet inom skolans område ifrån i våras kvarstår. Detta förbud innefattar även vårdnadshavare.  

Inga skriftliga prov av typ ”salstentamen”​ 

Vårens beslut kring att inte genomföra examinationsformer som kräver att eleverna är på plats en viss tid kvarstår.  

Halvklasserna är tillbaka​ 

Under coronapandemin i våras utgick halvklasserna för att ta till vara på våra personalresurser. Vi hade i och med det mycket få inställda lektioner och undervisningen pågick i princip som vanligt. Mot slutet av vårterminen hade vi få frånvarande i personalen och det gör att vi nu har återfört halvklasserna på schemat. Skulle utvecklingen under hösten kräva något annat återkommer vi om det då.   

Digitala föräldramöten​ och utvecklingssamtal 

I enlighet med beslutet att bara elever och personal får vistas på skolans område kommer höstens föräldramöten och utvecklingssamtal att genomföras digitalt. Mer information om när och hur kommer ni att kunna ta del av på Skolplattformen.  

 

Skolstartsdagen 19 augusti

Vår huvudman Stockholm Stad har varit tydlig med att skolorna ska planera inför hösten utifrån de riktlinjer vi hade i våras kring att minimera smittspridning av coronaviruset. Besöksförbud för vårdnadshavare och andra utomstående på skolans område fortsätter därmed.   

Utifrån detta gäller följande för skolstartsdagen den 19 augusti:  

Kl 08.30 

Alla nya elever på AF i årskurs 5-9 välkomnas på skolgården.  

Kl 09.00-10.30 

Skolstart för årskurs 5 och 7 i hemklassrummen (se lista nedan).  

Kl 09.15-10.45 

Skolstart för årskurs 6 och 8 i hemklassrummen (se lista nedan).  

Kl 09.30-11.00 

Skolstart för årskurs 9 i hemklassrummen (se lista nedan).  

Fritidsklubben är stängd den 19 augusti på grund av mottagande av nya elever och vårdnadshavare i årskurs 4 under eftermiddagen. Av samma anledning serveras inte lunch denna dag. Vid behov av fritidsklubb ber vi er att kontakta skolan.  

Kl 12.00-13.00 

Skolstart för 4A och 4D på skolgården.  

Kl 13.30-14.30 

Skolstart för 4C och 4F på skolgården.  

Kl 15.00-16.00 

Skolstart för 4E och 4B på skolgården.  

Från och med torsdag den 20 augusti gäller ordinarie schema för årskurs 5-9 och ett särskilt inskolningsschema för årskurs 4.  

Kom ihåg till den 19 augusti! 

  • Vi behöver hjälpas åt att hålla tiderna under skolstartsdagen för att undvika trängsel i korridorer och entréer. När klassen är klar i klassrummet lämnar man skolan. Observera att ingen lunch serveras denna dag.  
  • Ta med ett hänglås till ditt skåp. 
  • Ta med din laddade dator. 
  • Schemat publiceras först i samband med skolstart.  

Hemklassrum 

5a - 324 

5b - 323 

5c - 419 

5d - 418 

5e - 516 

5f - 518 

6a - 316 

6b - 315 

6c - 414 

6d - 415 

6e - 515 

6f - 514 

7a - 408 

7b - 409 

7c - 303 

7d - 302 

7e - 102 

7f - 109 

8a - 402 

8b - 404 

8c - 307

8d - 304

8e - 104 

8f - 105 

9a - 406 

9b - 405 

9c - 305 

9d - 308 

9e - 108 

9f - 106 

 

Vi ses på onsdag!

Skolledningen

Dela:
Kategorier: