Till er som har blivit antagna till Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm

Information till dig som har blivit antagen till Adolf Fredriks musikklasser.

Grattis och välkomna till Adolf Fredriks musikklasser!

Vad händer nu?

Till att börja med är det viktigt att alla vårdnadshavare bekräftar att ni vill ha er plats i Stockholms stad Söka skolas e-tjänst innan den 7 april.

Stockholms stad Söka skola etjänst >> (annan webbplats)

Vi gör under våren ett utskick till alla som har bekräftat sin plats. I utskicket finns bland annat information om eventuellt modersmål, fritidsklubb, en blankett för er att fylla i med information till skolan och information om de första skoldagarna.

Ni får även innan sommaren en första skriftlig hälsning från era blivande mentorer. 

För antagna boende i en annan kommun än Stockholms kommun

Ni behöver fylla i blanketten "Ansökan om plats för elever bosatta i annan kommun". Observera att alla vårdnadshavare behöver signera blanketten. Blanketten skickar ni till oss. Vi skickar den sedan till er hemkommun som får godkänna den.

Blankett: 

Ansökan om plats för elever bosatta i annan kommun >>

Skicka till:

Adolf Fredriks musikklasser
Box 6267
102 31 Stockholm

Anmälan till fritidsklubben

Alla som bor i Stockholms stad har den sista juli fått ett erbjudande om plats i fritidsklubben via mail och sms. Följ länken och logga in med bank-id för att tacka ja eller nej till platsen. 

Du behöver göra detta senast den 31 augusti. 

I erbjudandet står att ditt barn får börja den 27 augusti, men det går bra att börja i fritidsklubben redan den 20 augusti.  

För er som bor utanför Stockholms stad har ansökan till fritidsklubben kunnat göras på blanketten "Ansökningsblankett för elever bosatta i annan kommun". 

Vid frågor kontakta Helena Birath, af@edu.stockholm.se

Anmäla modersmål

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning i grundskolan. För att ha rätt att delta ska eleven använda sitt språk hemma dagligen och ha grundläggande kunskaper i språket. Minst en av vårdnadshavarna ska ha språket som modersmål. Elever som är adopterade och har ett annat modersmål än svenska kan få modersmålsundervisning, även om språket inte talas hemma varje dag.  

Anmälan görs till skolan via blanketten "Anmälan till modersmål". Blanketten behöver vara oss tillhanda senast den sista april. 

En elev som har anmälts till modersmålsundervisning betraktas som anmäld under hela sin skolgång med undantag för elever som byter skola. Då ska en ny anmälan göras till mottagande skola. Istället för ny anmälan inför varje läsår tillämpas aktiv avanmälan. Med det menas att eleven fortsätter att vara anmäld till dess eleven har avanmält sig. 

Blankett:

Anmälan till modersmål >>

Skicka till:

Adolf Fredriks musikklasser
Box 6267
102 31 Stockholm

Anmäla specialkost

Vår matleverantör Sodexo serverar varje dag två rätter till lunch, varav en alltid är en vegetarisk rätt. Därtill erbjuds en salladsbuffé med fem olika sallader.  

För att anmäla övrig specialkost krävs att ni fyller i blanketten "Specialkostblankett" och bifogar ett läkarintyg. Blanketten behöver vara oss tillhanda i samband med skolstarten. 

Blankett:

Specialkostblankett >>

Om klassplacering

Klassplaceringar meddelas innan sommaren. Det finns dessvärre inga möjligheter att välja/önska varken klass eller lärare. Vi sätter samman klasser utifrån flera olika parametrar, där en är att varje elev i möjligaste mån ska ha en resekompis i sin klass baserat på postnummer på folkbokföringsadressen. Ni får också möjlighet att fylla i ert barns resväg till skolan i blanketten med information till skolan som ni får i vårens utskick.

Ingen träff i vår

På grund av det pågående coronautbrottet kommer vi inte att samla alla nya elever i vår som vi brukar. Mötets syfte har varit att ge elever och vårdnadshavare en inblick i vad det innebär att vara elev på Adolf Fredriks musikklasser. Detta kommer vi istället att informera om när ni börjar i augusti. 

Datum läsåret 2020/2021

Länk till sidan "Terminer och lov" >>

 

Vi ser fram emot att träffa er! Återigen, varmt välkomna till oss!

 

Dela:
Kategorier: