Information om antagningsbesked och reservplatser

Information för er som har sökt till Adolf Fredriks musikklasser.

Besked om antagning och reservplats

Från och med 2019 är vi en del av Stockholms stads system Söka skola. Det innebär att antagningen sker via Stockholms stad. Från och med den 25 mars kan du logga in i Stockholm stad Söka skola och se om ditt barn har blivit antaget eller inte. 

Stockholms stad Söka skola >> (annan webplats)

Ditt barn kan ha fått en reservplats även om det står ”ej antagen”. Historiskt sett tackar några nej till sin erbjudna plats varefter vi antar elever från en reservlista för dem som genomfört färdighetsprovet med godkänt resultat. Du kan ta reda på vilken reservplats ditt barn har från och med den 25 mars genom att ringa till Stockholms stads Kontaktcenter. 

Stockholms stads Kontaktcenter

telefon: 08-508 00 508

Reservlistan är giltig till och med den 31 december det år som ditt barn har gjort sitt färdighetsprov. Elever från reservlistan antas om vakanser uppstår under hela höstterminen, men inte under vårterminen.

Adolf Fredriks musikklassers antagning baseras endast på poängen från färdighetsprovet. Närhetsprincip eller syskonförtur tillämpas inte. 

Hur många ordinarie platser finns i respektive årskurs?

För sökande till årskurs 4

Det finns 180 ordinarie platser till årskurs 4 på AF Norrmalm, och 60 ordinarie platser till årskurs 4 på AF i Farsta. 

För sökande till årskurs 5-9

Det finns inga ordinarie platser i årskurs 5, 6, 8 och 9, utan reservplatser erbjuds om vakanser uppstår. Till årskurs 7 utökar AF på Norrmalm klasserna med 2 platser/klass varför det finns 12 ordinarie platser att söka till i årskurs 7.

 

 

Dela:
Kategorier: