Information om besked för sökande till Adolf Fredriks musikklasser

Har du fått beskedet "ej antagen"? Ditt barn kan ha fått en reservplats. Ta reda på vilken reservplats ditt barn i så fall har genom att ringa till Stockholms stad Kontaktcenter 08-508 00 508.
Har du problem med Söka skola-tjänsten? Kontakta Söka skola direkt. Detta är tyvärr inget vi kan hjälpa dig med på skolan. 

Besked om antagning

Från och med 2019 är vi en del av Stockholms stads system Söka skola. Det innebär att antagningen sker via Stockholms stad. Du som har sökt till Adolf Fredriks musikklasser inom vår angivna anmälningsperiod kommer att se dina sökta skolor (av AF i Farsta och AF på Norrmalm) redan inlagda när du loggar in på Söka skola.

Mellan den 15 januari och den 15 februari kan du logga in och lägga till eller ändra bland dina sökta skolor. Det spelar roll hur ni rangordnar era sökta skolor. När ditt barn blir erbjuden en plats på en skola, stryks de underliggande sökta skolorna. Läs mer om detta på Stockholms stad Söka skola.

Från och med den 15 mars kan du logga in och se om ditt barn har blivit antaget eller inte.

Adolf Fredriks musikklassers antagning baseras endast på poängen från antagningsprovet. Närhetsprincip eller syskonförtur tillämpas inte. 

Ditt barn kan ha fått en reservplats

I Stockholms stads system Söka skola meddelas endast om ditt barn har antagits till en ordinarie plats eller inte. Ditt barn kan alltså ha fått en reservplats även om det står ”ej antagen”. Vilken reservplats ditt barn i så fall har kan du ta reda från den 15 mars genom att ringa till Stockholms stads Kontaktcenter, 08-508 00 508. 

Eventuell antagning från reservlistan är möjlig först efter 1 april då Stockholms stad Söka skolas svarstid går ut. Därefter blir dem som är aktuella för antagning meddelade via respektive skola.   

Reservlistan är giltig till och med den 31 december det år som barnet har gjort sitt antagningsprov. Vi antar elever från reservlistan om vakanser uppstår under hela höstterminen, men alltså inte under vårterminen. 

För sökande till årskurs 4

Det finns 180 ordinarie platser till årskurs 4 på AF Norrmalm, och 60 platser till årskurs 4 på AF i Farsta. Det brukar alltid vara några som tackar nej till sin erbjudna plats, varför vi har en reservlista för dem som genomfört antagningsprovet med godkänt resultat. 

För sökande till årskurs 5-9

Det finns inga ordinarie platser i årskurs 5, 6, 8 och 9, utan reservplatser erbjuds om vakanser uppstår. Till årskurs 7 utökar AF på Norrmalm klasserna med 2 platser/klass varför det finns 12 ordinarie platser att söka till i årskurs 7.

 

Vi vill framföra ett stort tack till alla som kommit till oss och sjungit!

Dela:
Kategorier: