Vanliga frågor

Här nedan finns svar på frågor som ofta ställs till skolan.

Kan skolan bekosta SL-kort för mitt barn?

Tyvärr inte, när du har valt att placera ditt barn på en skola som inte är den närmast hemmet åligger det dig som vårdnadshavare att bekosta resor till och från skolan.

Hur går antagningsprovet till?

Här finns all information om hur antagningsprovet går till. 

Adolf Fredriks musikklasser på två skolenheter - hur fungerar det?

Hösten 2015 startades ytterligare en skola med namnet Adolf Fredriks musikklasser i lokaler på Farstavägen 118. De båda skolorna har gemensam verksamhet men är åtskilda administrativt vilket innebär att de har varsin kö, och det finns ingen koppling mellan dessa två. Det går bra att söka till båda skolorna. Du söker via Stockholms stad Söka skola, och rangordnar därför Adolf Fredriks musikklasser på Norrmalm eller i Farsta på samma sätt som dina övriga sökta skolor.

Du anmäler ditt barn till antagningsprovet på hösten innan ditt barn ska börja. 

Du kan inte under pågående läsår "söka över" mellan skolorna. Om du vill byta till den andra skolan måste du göra ett nytt antagningsprov i konkurrens med övriga sökande.

Kan man ställa barnet i kö till skolan?

Nej, du kan inte ställa ditt barn i kö till Adolf Fredriks musikklasser. Det är bara barnets resultat på antagningsprovet som avgör om denne blir erbjuden en plats på skolan eller inte. 

Anmälan till antagningsprovet gör du hösten innan du önskar att ditt barn ska börja. Antagningsproven genomförs sedan under januari och besked meddelas i mars via Stockholms stads tjänst Söka skola.

Du anmäler ditt barn till att göra antagningsprov endast för kommande år. Ditt antagningsprov gäller alltså fram till årsskiftet samma år som genomförandet. Om du vill ansöka igen, och därmed göra antagningsprovet på nytt behöver du göra en ny anmälan. 

Dela:
Kategorier: