Schema

För att komma in på skolans schema:

Logga in på Skolwebben, https://skolwebb.stockholm.se, välj medborgare och lämpligt inloggningssätt, elever väljer elev.

Länk med vägledning: http://supportguider.stockholm.se/1586.guide

Passa på att kontrollera dina kontaktuppgifter i Skolwebben, aktuell e-postadress och aktuellt mobiltelefonnummer. Detta för att lärarna ska ha en korrekt e-postlista att använda.

 

 

Dela:
Kategorier: