Vanliga frågor

Här finns svar på frågor som ofta ställs till skolan:

 

Kan skolan bekosta SL-kort för mitt barn?

Tyvärr inte, när man valt att placera barnet på en skola som inte är den närmast hemmet åligger det vårdnadshavarna att bekosta resa till och från skolan.

Hur går antagningsprovet till?

Klicka här eller på "Sök till Adolf Fredrik" på startsidan.
 

När det nu finns två skolor att välja - hur fungerar det?

Hösten 2015 startades ytterligare en skola med namnet Adolf Fredriks musikklasser - i fd Farsta gymnasiums lokaler på Farstavägen 118. De båda skolorna har gemensam verksamhet men är åtskilda administrativt vilket innebär att de har varsin kö, det finns ingen koppling mellan dessa två. Det går bra att söka båda skolorna och om man väljer den ena eller båda skolorna har ingen betydelse för möjligheten att komma in.

Man kan inte under pågående läsår "söka över" mellan skolorna, om man vill byta till den andra skolan måste man göra ett antagningsprov i konkurrens med övriga sökande.

Kan man ställa barnet i kö till skolan?

Man ställer barnet i kö till att göra antagningsprov endast för kommande år, man kan inte stå i kö från år till år, om man vill göra antagningsprov på nytt måste man göra en ny anmälan. Anmälan görs hösten innan man önskar att barnet ska börja, via anmälningsformulär på skolans hemsida. Antagningsproven genomförs sedan under januari  och besked meddelas i mars.

 

Varför gör inte skolan Lucia på Globen?

Under drygt 20 år har Adolf Fredriks musikklasser tillsammans med Kungsholmens gymnasium arrangerat "Världens största Luciatåg" i Globen. 2012 genomfördes föreställningen på Friends arena, därefter har vi inte arrangerat någon större produktion av det slaget.

Tanken på en större produktion har inte lämnat AF/Kungsholmen och därför har ett flertal möten mellan skolorna och Globen ägt rum under de senare åren  -  allt med förhoppningen om att kunna återuppta "Lucia i Globen".

Tyvärr har varje förhandling slutat med att vi inte erbjudits tillräckligt med repetitionstid. Av konstnärliga skäl och även säkerhetsskäl kan vi inte kompromissa därför har vi beslutat att inte planera och genomföra Globen 2016.

Arbetet med att hitta andra alternativ för en större Lucia/Jul-produktion går vidare.

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: