Vanliga frågor

Här finns svar på frågor som ofta ställs till skolan:

Kan skolan bekosta SL-kort för mitt barn?

Tyvärr inte, när du har valt att placera ditt barn på en skola som inte är den närmast hemmet åligger det dig som vårdnadshavare att bekosta resor till och från skolan.

Hur går antagningsprovet till?

Klicka här eller på "Sök till Adolf Fredrik" på startsidan.

När det nu finns två skolor att välja - hur fungerar det?

Hösten 2015 startades ytterligare en skola med namnet Adolf Fredriks musikklasser i lokaler på Farstavägen 118. De båda skolorna har gemensam verksamhet men är åtskilda administrativt vilket innebär att de har varsin kö, och det finns ingen koppling mellan dessa två. Det går bra att söka till båda skolorna och om du väljer den ena eller båda skolorna har ingen betydelse för din möjlighet att komma in.

Du kan inte under pågående läsår "söka över" mellan skolorna. Om du vill byta till den andra skolan måste du göra ett nytt antagningsprov i konkurrens med övriga sökande.

Kan man ställa barnet i kö till skolan?

Nej, du kan inte ställa ditt barn i kö till Adolf Fredriks musikklasser. Det är bara barnets resultat på antagningsprovet som avgör om denne blir erbjuden en plats på skolan eller inte. 

Anmälan görs hösten innan du önskar att ditt barn ska börja via ett anmälningsformulär som du hittar genom skolans hemsida. Antagningsproven genomförs sedan under januari och besked meddelas i mars.

Du anmäler ditt barn till att göra antagningsprov endast för kommande år. Ditt antagningsprov gäller alltså fram till årsskiftet samma år som genomförandet. Om du vill ansöka igen, och därmed göra antagningsprovet på nytt behöver du göra en ny anmälan. 

Dela:
Kategorier: