Musiken

Adolf Fredriks musikklasser är en profilskola med inriktning körsång

Musiken genomsyrar hela skolverksamheten och alla våra elever är delaktiga i en aktiv och utåtriktad konsertverksamhet. På Adolf Fredriks musikklasser får eleverna en gedigen utbildning i körsång utifrån en stor och bred repertoar. Åren hos oss kännetecknas av oförglömliga musikaliska upplevelser i mötet med det professionella musiklivet, elever i olika åldrar och körer från andra kulturer, exempelvis i vår internationella körfestival "Let the future sing!". 

Med musiken som språk och körsången som metod utbildar vi körsångare till Sveriges framtida körliv. Många av våra elever fortsätter sedan på den musikaliska banan, och utbildar sig till solister och professionella musiker inom alla delar av vårt svenska musikliv - popartister, operasångare, tonsättare, instrumentalister och många fler.

 

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Lgr11, Skolverket, 2011.

Musik är ett universellt språk

För oss på Adolf Fredriks musikklasser är sången det centrala i mötet mellan människor. Ett kollektivt musicerande tränar individen i lojalitet, solidaritet och respekt för varandras olikheter. Musik är ett universellt språk. 

Gå på konsert och ta del av våra elevers musicerande!

Dela:
Kategorier: