Till innehåll på sidan

Musiken

En profilskola med inriktning: körsång

Adolf Fredriks musikklasser är en profilskola med inriktning körsång. Alla våra elever är delaktiga i en aktiv och utåtriktad konsertverksamhet. På Adolf Fredriks musikklasser får eleverna en gedigen utbildning i körsång utifrån en stor och bred repertoar.

Åren hos oss kännetecknas av oförglömliga musikaliska upplevelser i mötet med det professionella musiklivet, elever i olika åldrar och körer från andra kulturer. 

Vi skapar något tillsammans

Att sjunga i kör är en möjlighet att genom musiken få utlopp för sin kreativitet och att skapa tillsammans med andra. För oss på Adolf Fredriks musikklasser är sången central i mötet mellan människor. Ett kollektivt musicerande tränar individen i lojalitet, solidaritet och respekt för varandras olikheter. Musiken för oss samman och låter oss samtidigt att lära av varandra.

Ordet kör kommer från franskans chœur av latinets chorus vilket betyder ungefär: ”platsen för sångarna i kyrkan”. En kör är en en- eller flerstämmig ensemble med flera sångare i varje stämma.

AF som grogrund för framtidens musiker

Många av våra elever fortsätter sedan på den musikaliska banan, och utbildar sig till solister och professionella musiker inom alla delar av vårt svenska musikliv - popartister, operasångare, tonsättare, professionella körsångare, instrumentalister och många fler.

Vi utgår ifrån svensk körtradition

I Sverige finns en körtradition som sträcker sig långt tillbaka i tiden, med ett imponerande stort antal körsångare över hela landet. Att ta del av den svenska körtraditionen ser vi som en möjlighet att ta del av konst, dikter och en gemensam repertoar med stycken som ”alla” körer sjunger och kan. Det blir som att utbildas i och samtidigt genom våra nationalskatter.

Samtidigt utmanar vi oss i att hitta ny repertoar och beställer även nyskriven musik med ambitionen att ta ansvar för att utveckla barn- och ungdomskör. 

Musik främjar bättre inlärning

Barn som får musicera och sjunga presterar bättre i skolan. Studier visar att musikträning stärker barnens arbetsminne. Och ju bättre arbetsminne, desto lättare att lära sig läsa, räkna, memorera fakta, förstå samband eller se mönster.

Kontinuerlig musikundervisning har större inverkan på vår språkutveckling och utveckling av våra exekutiva funktioner än någon annan aktivitet. Att musicera är en av de få saker vi kan göra som aktiverar hela hjärnan samtidigt.

How playing an instrument benefits your brain - Anita Collins

What if every child had access to music education from birth? - Anita Collins

Vi mår bra av musik

När vi sjunger eller spelar frigörs olika signalsubstanser i hjärnan, bland annat dopamin. Musiken verkar alltså i hjärnan på olika sätt; dels genom att utveckla och förbättra hjärnan och dess synapser, dels genom att ge oss signalsubstanser och hormonpåslag som vi behöver för att må bra.

Läs mer på Karolinska Institutets sida Den kulturella hjärnan

 

Välkommen att besöka vår facebooksida och youtubekanal

 

”Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.”

Lgr11, Skolverket, 2011.

 

 

 

Dela:
Kategorier: