Till innehåll på sidan

Kurator

Kuratorn ingår i elevhälsan på skolan och erbjuder råd och stöd till elever i personliga och sociala angelägenheter. Kuratorns uppdrag är att hjälpa till så att varje elev får en så bra studietid som möjligt. Genom samtal och andra insatser, där eleven respekteras för just sin person, ges hjälp på vägen och en god arbetsmiljö.

Kuratorns arbetsuppgifter är främst

  • Förebyggande psykosocialt arbete.
  • Olika typer av samtal med elever, vårdnadshavare och personal kring frågor som rör t.ex. studierna, sociala och psykiska frågor, stress, livsfrågor, kamrater, familj, samlevnad, droger.
  • Informera om stödverksamheter.
  • Samverka med samhällets resurser, så som socialtjänst, fältarbetare, polis, ungdomsmottagning.

Sekretess

Sekretess för skolkurator regleras i huvudsak i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kap 23.

Länkar

www.stockholm.se
www.umo.se
www.tryggabarnen.com
www.bris.se
www.rb.se
www.rfsu.se
www.rfslungdom.se
www.killfragor.se
www.tjejzonen.se
www.bup.nu
www.mariaungdom.se

Kontakt

Skolkurator Jenny Sjöstedt

Dela:
Kategorier: