Klassresor

Resor med klassen som arrangeras av vårdnadshavare ska ske på ej skolpliktig tid. Om det finns synnerliga skäl kan dock kortare ledighet beviljas för resa med klassen. En förutsättning för att ledighet ska övervägas är att program för resan lämnas till respektive bitr. rektor senast tre månader före avresa. Programmet ska tydligt beskriva innehåll, tider, aktiviteter samt kontakter med skolor/körer på resmålet. När resan är godkänd av skolans ledning ansvarar varje vårdnadshavare för ansökan om ledighet för sitt barn. Ledighetsansökan ska lämnas till mentor eller musiklärare senast två månader före avresa. Elever som inte ansökt om ledighet vid resetillfället omfattas av skolplikt och deltar i annan verksamhet på skolan.

 

Dela:
Kategorier: