Till innehåll på sidan

Jobba hos oss

Lediga tjänster 

Se lediga tjänster på Adolf Fredriks musikklasser via Jobb i Stan. 

Läs mer om att arbeta i Stockholms stad och att arbeta som lärare i staden.  

Kort om skolans organisation 

Adolf Fredriks musikklasser är en grundskola med årskurs 4-9 och varje årskurs har 6 paralleller. I vår stora skola på Västmannagatan 19 huserar drygt 1100 elever och runt 100 lärare och medarbetare. Skolan är organiserad i arbetslag om 6 klasser: 4-6 AB, CD och EF och 7-9 AB, CD och EF.  

Skolans 4 biträdande rektorer ansvarar för varsitt arbetslag, elevhälsa och musiklärare. I skolans administration ingår vaktmästare, skolsekreterare, kanslist, administratör, IT-samordnare, projektledare/kommunikatör, bibliotekarie och fritidspersonal. Skolans rektor har det övergripande ansvaret för hela verksamheten. 

Elevhälsan på AF har två skolsköterskor, en kurator, fem specialpedagoger och speciallärare, en psykolog och en studie- och yrkesvägledare. I elevhälsan ingår även skolläkare. Elevhälsoarbetet på skolan planeras tillsammans med skolledningen. 

Musikprofilen - vi brinner för musiken! 

Det speciella med AF är förstås musikprofilen. Alla elever, och alla i kollegiet, delar ett intresse för sång och musik generellt och för kör specifikt. Musiken får ta stor plats på skolan i och med många lektionstimmar i musik, traditioner, konserter och repetitioner. Och förstås genom att våra elever gärna och ofta hörs sjunga på raster och på väg till och från lektioner. 

Våra elever har ungefär fyra gånger så mycket musik i veckan som elever i en ”vanlig” grundskola har. Vi tror och ser att det påverkar deras skolvardag positivt. Forskning visar hur musiken påverkar vår inlärning genom att den aktiverar hela hjärnan. Varje dag gör våra elever det de tycker är särskilt roligt och som också är ”något annat”. Och glädjen till lärandet i musiken smittar av sig och blir glädje till lärande i andra ämnen.  

Jobba som lärare på AF 

Att jobba som lärare på AF innebär bland annat att du får träffa elever från hela Storstockholm (ibland från hela Sverige) vilket skapar en speciell dynamik i klasserna. Att eleverna har ett gemensamt intresse brukar också vara en tacksam tråd att spinna vidare på. Bland annat tack vare musiken brukar många klasser bli mycket sammansvetsade grupper.   

Vi har ett “levande schema” på AF i samband med repetitioner och konserter. Det kan hända saker i schemat från vecka till vecka. Eleverna får ändå sin garanterade undervisningstid, och musikinslagen i vardagen är något vi värdesätter.  

Som lärare och mentor på AF förväntas du att vara med på din klass’ repetitioner och konserter, vilket innebär arbete vissa kvällar och ibland på helger. 

Jobba som musiklärare på AF 

Musiklärarkollegiet på AF består av 12 musiklärare varav en är fast vikarie. En musiklärare som jobbar heltid ansvarar för musikundervisningen för 4 klasser/2 körklasser. Just tillgången till många kollegor är något våra musiklärare gärna lovordar. De samarbetar ofta kring gemensamma konserter och då även med Adolf Fredriks musikklasser i Farsta och Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium.  

Vi håller en hög nivå på körundervisningen vilket kräver spetskompetens inom kördirigering och barn- och ungdomskör.  

Som musiklärare på AF har du inget mentorsuppdrag. Du förväntas ta ett produktionsansvar för dina klassers konserter och medverkan i större produktioner, och ett musikansvar vid skolans traditioner som Sång på gården, Valborg, Öppet hus och skolavslutningar.  

Sång, sång, sång och traditioner 

Under skolans 80-åriga historia har flera traditioner utvecklats med körsången som bas. Vi välkomnar våra nya elever på skolgården varje höst, och sjunger in våren vid Valborg med Sång på gården. Hela skolan samlas till Dans på gården i juni. Vi firar lucia och jul med luciatåg, jul- och adventskonserter över hela Stockholm, och våra jul- och sommaravslutningar fylls av sång och musik.  

Våra lokaler 

Adolf Fredriks musikklasser i Vasastan huserar i en stor, gul skolbyggnad från 1910. Kommer man från Västmannagatan eller Rådmansgatan ser man en stor sol pryda en av väggarna. Det är en av anledningarna till uttrycket ”solen skiner alltid på AF”, som figurerar i olika sammanhang.  

Själva skolbyggnaden är K-märkt vilket innebär att vi inte får göra någon åverkan på våra fasader. Inomhus är det högt till tak med stora fönster och breda korridorer. 

Vi har ett stort och fint bibliotek som används flitigt. Under läsåret 2017-2018 initierade elevrådet att det skapades lugna och avskilda pluggplatser i biblioteket för högstadieeleverna.  

Varje arbetslag har en ”hemkorridor” och på våning 5 har vi 6 musik-/körsalar och vår fina aula. Lärare i respektive arbetslag delar arbetsrum i sin “hemkorridor”.  

Skolutveckling baserad på aktionsforskning för “hållbart lärande” 

Vi har höga studieresultat på AF. Det är vi förstås stolta över. Samtidigt ser vi samhällsutvecklingen där människor stressas allt mer, och vi märker hur en högpresterande skolkultur ibland kan påverka oss negativt.  

Därför driver vi tillsammans med Örebro- och Stockholms universitet ett forskningsprojekt kring något som vi har valt att kalla för ”hållbart lärande”. Syftet är att få korn på hur vi kan bibehålla höga studieresultat och samtidigt hålla som människor i det långa loppet.  

Under åren 2017-2020 pågår aktionsforskning i vårt kollegium. Spännande och nydanande och kanske upphovet till nytänkande inom skolan? 

Dela:
Kategorier: