Information om behandling av personuppgifter

Stockholms kommunala grundskolor använder säkra IT-system och digitala tjänster för utbyte av information mellan skola och hem. Informationen gäller elevens utveckling och utbildning.

Vår skola behandlar elevers personuppgifter i centrala system och digitala tjänster. Det är nödvändigt för vår myndighetsutövning t.ex. att dokumentera elevs kunskaper, sätta betyg, föra frånvaro eller ha skolpliktsbevakning. Behandling av personuppgifter kan också göras i digitala tjänster för att arbeta pedagogiskt. Det är tillåtet enligt personuppgiftslagen PuL under förutsättning att man följer de riktlinjer som gäller när man behandlar personuppgifter. Skolans personal får utbildning om PuL.

Åtkomsten till uppgifterna är begränsad av behörighetssystem. Endast den personal inom skolan som har någon form av anknytning till en elev, t.ex. klasslärare och mentor, får åtkomst till uppgifter om eleven.

Med personuppgifter menas all information som direkt eller indirekt går att koppla till en specifik (nu levande) person är en personuppgift.

Användningen av vissa digitala tjänster kräver att en del information om användarens personuppgifter lämnas till en leverantör av ett IT-system eller tjänst. Leverantören har skyldigheter, vilka regleras i ett biträdesavtal, som i enlighet med PuL tydligt anger vilka personuppgifter som används i IT-systemet eller tjänsten, var de lagras och hur länge uppgifterna sparas. Syftet med användandet av personuppgifter måste vara tydligt uttryckt. Personuppgifterna får inte återanvändas i andra syften. Särskilda skrivningar görs vad gäller säkerhet och sekretess.

 

Skolan använder följande digitala system för behandling av personuppgifter:

Stockholms Skolwebb – skolplattform
Bosko - elevadministration
Office365 - epost, molntjänst
PMO – skolhälsovård
HCL - it-kontohantering
Winbib - bibliotekssystem
ANPASSAT.se - administration av elevantagningsprocess

Dela: