Frånvaro/Ledighet

Ledighet medges i undantagsfall. Ledighetsansökan för elev ska ske på blankett som finns att hämta här. Blanketten lämnas till mentor och musiklärare för tillstyrkan/avstyrkan, därefter går blankettten vidare till bitr. rektor för beslut. Anledning till ledighet ska klart framgå och ansökan ska lämnas i mycket god tid. Observera: Ledighet utgör giltig frånvaro från garanterad och skolpliktig undervisningstid.

Skolan är restriktiv med ledigheter under terminerna. Skolan gör en enskild bedömning av varje ansökan utifrån elevens skolsituation.

 

Sjukfrånvaro

För elever gäller att vårdnadshavare gör en sjukanmälan varje morgon under sjukdomsperioden.

Sjukanmälan av barn görs på skolwebben, via sms eller mobilappen. Läs mer om sms- och app-tjänsterna här.

Dela:
Kategorier: