Till innehåll på sidan

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola. Vi vill så snabbt som möjligt ta hand om dina synpunkter och rätta till fel.

Synpunkt 

Med synpunkt avses att du har förväntningar på vår verksamhet som:

 • inte har uppfyllts
 • har uppfyllts mer än väl (beröm)
 • ett förslag som berör kvalitén på vår verksamhet

Klagomål

Med klagomål avses att vår verksamhet inte uppfyller krav och mål som anges i olika författningar, till exempel skollagen.
Ett klagomål är alltid av negativ karaktär och gäller dig eller en närstående till dig.

Vi är skyldiga att svara dig med ett förslag på åtgärd.

 

Så här hanteras dina synpunkter och klagomål av Adolf Fredriks musikklasser

 1. Om möjligt, ta i första hand kontakt med den som synpunkten/klagomålet berör. Vi föredrar att du då kontaktar oss via e-post. 
 2. Om rättelse eller ömsesidig förståelse inte går att uppnå efter en första kontakt, förs synpunkten/klagomålet vidare till närmast ansvarig chef (biträdande rektor eller administrativ chef). 
 3. Om rättelse eller ömsesidig förståelse inte går att uppnå är steget därefter kontakt med rektor, som är ytterst ansvarig för att åtgärd och återkoppling sker. Då kan du fylla i formuläret här nedan.
 4. I sista hand är det huvudmannen, Stockholms stads utbildningsförvaltning som du kan vända dig till, och därefter Skolinspektionen. Hur du då går till väga ser du nedan under rubriken "om du inte är nöjd med vårt svar". 

Formulär för snabbare hantering

Längst ner på sidan finns ett formulär du kan fylla i. Formuläret använder du i möjligaste mån i steg tre enligt listan ovan (när ärendet redan gått via steg ett och två). Efter att du fyllt i nedanstående formulär skickas det till skolans gemensamma e-postadress och därigenom till skolans rektor.

Vi svarar på alla synpunkter och klagomål när du har lämnat dina kontaktuppgifter.

 

Behandling av dina personuppgifter

När du skickar ett meddelande via ett formulär på Stockholms stads webbplats kan du välja om du vill ha svar på ditt meddelande. Om du vill ha svar kan du ange (vi samlar in), beroende på hur du vill bli kontaktad:

 • namn
 • telefonnummer
 • adress
 • din e-postadress

Behandling av personuppgift i Stockholms stad (annan webbsida).

Utbildningsförvaltningens dataskyddsombud är Johan Adolfsson 
E-post: dataskyddsombud.utbildning@edu.stockholm.se 

 

Om du inte är nöjd med vårt svar

 1. I första hand vänder du dig till den person ärendet gäller. Du kan göra det personligt eller via webbformuläret.
 2. Om du inte blir nöjd med svaret skickar du ett e-post till utbildningsförvaltningen registrator.utbildning@edu.stockholm.se 
 3. Om du fortfarande inte är nöjd anmäler du ärendet till Skolinspektionen (annan webbplats).

Har du synpunkter eller klagomål som inte rör vår skola

För synpunkter och klagomål som inte rör vår skola men som rör skolverksamhet i Stockholms stad skickar du ett e-post till utbildningsförvaltningen registrator.utbildning@edu.stockholm.se 

SynpunkterKlagomål
Mitt ärende handlar om:
Skriv ditt förnamn och efternamn
När du fyller i din e-postadress får du också en bekräftelse på att dina uppgifter är inskickade.