Till innehåll på sidan

Föreningen Adolf Fredriks musikklasser

Vid sidan av skolan, men samtidigt integrerad i verksamheten, finns Föreningen Adolf Fredriks musikklasser.

 

Föreningen Adolf Fredriks musikklasser vill stärka våra elevers musikaliska, demokratiska, sociala och allmänt kulturella utveckling. Föreningens syfte är att främja musiklivet på AF och i ett vidare perspektiv utveckla barn- och ungdomskör – lokalt, nationellt och internationellt. 

Detta genom att…

  • för och tillsammans med våra unga medlemmar, anordna konserter, kurser och workshops
  • aktivt söka och utveckla nationella och internationella kontakter mellan unga
  • vara en röst i musiklivet för barn och ungdomars musicerande
  • samarbeta med andra organisationer/föreningar

Vad föreningen gör

FAFM anordnar körverksamhet på loven, fortbildningsdagar, musikklassdagar och utvecklar för närvarande en idé om Körcentrum UNG.

Föreningens medlemmar

Föreningen Adolf Fredriks musikklasser består av elever, lärare och personal på Adolf Fredriks musikklasser samt stödmedlemmar som tidigare varit knutna till skolan eller av andra orsaker vill stödja föreningens arbete.

Läs mer på föreningens hemsida afmu.nu >>

Dela:
Kategorier: