Föreningen

Föreningen Adolf Fredriks musikklasser består av elever, lärare och personal på Adolf Fredriks musikklasser samt stödmedlemmar som tidigare varit knutna till skolan eller av andra orsaker vill stödja föreningens arbete.

Föreningens syfte är att främja musiklivet på AF och i ett vidare perspektiv utveckla barn- och ungdomskör – lokalt, nationellt och internationellt. Läs mer på föreningens hemsida afmu.nu >>

Dela:
Kategorier: