Elevskåp

Alla elever disponerar låsbart skåp. Eleverna ansvarar för eget hänglås. Ev. skadegörelse av skåp ersätts av vårdnadshavare. Det är absolut förbjudet att föra med sig farliga eller olämpliga föremål till skolan. Vid vaktmästeriet finns skåp för förvaring av musikinstrument. Nyckel till dessa skåp finns hos vaktmästaren.

Dela:
Kategorier: