Till innehåll på sidan

Elevråd

Vi värdesätter elevdemokratin på skolan högt. Vi vill fostra demokratiska medborgare och framtida ledare.

Organisation

Adolf Fredriks musikklassers elevdemokrati består idag av klassråd, arbetslagsråd och elevrådet. Klassråd hålls varannan eller var tredje vecka. Från varje klass väljs en arbetslagsrådsrepresentant. Arbetslagsråden träffas varannan eller var tredje vecka, leds av en ordförande och de har också valt varsin sekreterare. De väljs vid det första mötet på det nya läsåret. Även en lärare från arbetslaget finns med på arbetslagsrådsmötena. Elevrådet träffas varje vecka tillsammans med rektor, projektledare/kommunikatör och fritidsledare. 

Elevrådet

Varje ordförande i respektive arbetslagsråd är ledamöter i elevrådet. De väljer också en ordförande och en sekreterare. Elevrådet träffas varje tisdag, 14:50-15:35, i rektors rum. Elevrådet har kontinuerligt möten med arbetslagsledare och ämneslagsledare, musiklärare, fastighetsskötare, skolmatsleverantör och föräldraföreningen.

Läsåret 2018-2019 har elevrådet formerat tre olika utskott som ska fokusera på att utveckla skolgården, maten och elevinflytande i undervisningen. 

Dela:
Kategorier: