Elevhälsa

Både ett förebyggande och ett åtgärdande uppdrag

Elevhälsan har både ett förebyggande och ett åtgärdande uppdrag och innefattar medicinska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser. Vi samverkar även med instanser utanför skolan som till exempel landsting, socialtjänst, fältassistenter och logopeder.

Vårt elevhälsoteam

I elevhälsoteamet på Adolf Fredriks musikklasser arbetar skolsköterskor, kurator, specialpedagoger, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. I elevhälsan ingår även skolläkare. Elevhälsoarbetet på skolan planeras tillsammans med skolledningen.

Dela:
Kategorier: