Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Både ett förebyggande och ett åtgärdande uppdrag

Elevhälsan har både ett förebyggande och ett åtgärdande uppdrag och innefattar medicinska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser. Vi samverkar även med instanser utanför skolan som till exempel landsting, socialtjänst, fältassistenter och logopeder.

Elevhälsan på AF

I elevhälsan på Adolf Fredriks musikklasser arbetar skolsköterskor, kurator, specialpedagoger, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Det ingår även en skolläkare. Elevhälsoarbetet på skolan planeras tillsammans med skolledningen.

Dela:
Kategorier: