För dig som söker till årskurs 6-9

Detta bedöms

Under antagningsprovet bedöms sångröst, gehör, allmän musikalitet och, om den sökande går vidare till dag 3,  musikteoretiska kunskaper.

Antagningsprovets upplägg

Antagningsprovet är uppdelat på 2 dagar, därefter går ett antal sökande (efter poängnivå) vidare till skriftligt teoriprov i slutet av mars/början av april. OBS! Att dag 1 är obligatorisk.
Dag 1 - Gruppgenomgång: En genomgång av det individuella provet. Detta sker i grupp och syftet är att skapa trygghet för den sökande. Eleven bedöms inte vid detta tillfälle. Genomgången tar ca 45 minuter.
Dag 2 - Individuellt prov: Individuellt prov där bedömning görs. Provet tar ca 12 minuter, 2-5 personer lyssnar.
Dag 3(ev) - Teoriprov: Beroende på antalet tillgängliga platser kallas ett antal sökande (efter poängnivå) per årskurs till skriftligt teoriprov torsdag 15 mars.

Länkar till instudering musikteori:
Instudering musikteori för årskurs 6
Instudering musikteori för årskurs 7
Instudering musikteori för årskurs 8-9

 

Det individuella provets innehåll:

- Obligatorisk sång 1: Nu tändas tusen juleljus, vers 1, sjungs a cappella.
Lyssna Noter
- Obligatorisk sång 2: Blinka lilla stjärna, vers 1, sjungs a cappella. Sången ska kunna sjungas från olika starttoner.
Lyssna
- Valfri sång: Fritt vald sång, vers 1, sjungs a cappella.
- Ackord: Eleven lyssnar på olika ackord, som spelas på pianot, och sjunger de toner som ingår (3 - och 4 - klanger i olika omvändningar).
- Melodi: Eleven härmar de melodier som spelas före på pianot.
- Följa pianot: En ”Följa John”- övning där eleven försöker sjunga simultant med den improviserade melodi som spelas på pianot. Här lyssnar vi efter böjlighet i rösten, omfång och förmågan att snabbt kunna ”ändra” och hänga med i den melodi som spelas.
- Rytm: eleven härmar rytmer (håller i en penna och knackar i bordet).
- A vista läsning: Eleven sjunger en enkel melodi direkt från notbladet.
- Stämma: Eleven sjunger melodin "Nu tändas tusen juleljus" samtidigt som testledaren sjunger en annan stämma till.

Föräldrar väntar utanför medan provet genomförs.

Dela:
Kategorier: