Till innehåll på sidan

För dig som söker till årskurs 6-9

Detta bedöms

Under antagningsprovet bedöms sångröst, gehör, allmän musikalitet och, om den sökande går vidare till dag 3, musikteoretiska kunskaper.

Antagningsprovets upplägg

Antagningsprovet är uppdelat på 2 (eventuellt 3) dagar. Observera att alla dagar är obligatoriska.

Dag 1 - gruppgenomgång
Vi går igenom det individuella provet i grupp med syfte att skapa trygghet. De sökande bedöms inte vid detta tillfälle. Genomgången tar ca 45 minuter.

Dag 2 - individuellt prov
Individuellt prov där bedömning görs. Provet tar ca 12 minuter, 2-5 personer lyssnar.

Dag 3 (eventuellt) - teoriprov
Beroende på antalet tillgängliga platser kallas ett antal sökande (baserat på poängnivå på sångprovet) till ett skriftligt teoriprov.

Instudering musikteori för årskurs 6
Instudering musikteori för årskurs 7
Instudering musikteori för årskurs 8-9

Det individuella provets innehåll

  • Obligatorisk sång 1
    Nu tändas tusen juleljus, vers 1, sjungs a cappella. 
    Lyssna på Nu tändas tusen juleljus 
    Se noter på Nu tändas tusen juleljus
  • Obligatorisk sång 2
    Blinka lilla stjärna, vers 1, sjungs a cappella. Sången ska kunna sjungas från olika starttoner. 
    Lyssna på Blinka lilla stjärna
  • Valfri sång
    En fritt vald sång, vers 1, sjungs a cappella.
  • Ackord
    Den sökande lyssnar på olika ackord som spelas på pianot, och sjunger de toner som ingår (3- och 4-klanger i olika omvändningar).
  • Melodi
    Den sökande härmar de melodier som spelas före på pianot.
  • Följa pianot
    En ”Följa John”-övning där den sökande försöker sjunga simultant med den improviserade melodi som spelas på pianot. Här lyssnar vi efter böjlighet i rösten, omfång och förmågan att snabbt kunna ”ändra” och hänga med i den melodi som spelas.
  • Rytm
    Den sökande härmar rytmer (håller i en penna och knackar i bordet).
  • A vista-läsning
    Den sökande sjunger en enkel melodi direkt från notbladet.
  • Stämma
    Den sökande sjunger melodin "Nu tändas tusen juleljus" samtidigt som testledaren sjunger en annan stämma till.

 

Föräldrar väntar utanför medan provet genomförs.

Dela:
Kategorier: