För dig som söker till årskurs 4

Detta bedöms

Under antagningsprovet bedöms sångröst, gehör och allmän musikalitet. Teoretiska kunskaper eller instrumentala färdigheter bedöms inte.

Antagningsprovets upplägg

Antagningsprovet är uppdelat på två dagar. OBS! Att dag 1 är obligatorisk.
Dag 1 - Gruppgenomgång: En genomgång av det individuella provet. Detta sker i grupp och syftet är att skapa trygghet för den sökande. Eleven bedöms inte vid detta tillfälle. Genomgången tar ca 45 minuter.
Dag 2 - Individuellt prov: Ett individuellt prov där bedömning görs. Provet tar ca 10 min, 2-5 personer lyssnar.

Det individuella provets innehåll:

- Obligatorisk sång 1: Nu tändas tusen juleljus, vers 1,  sjungs a cappella.
Lyssna Noter
- Obligatorisk sång 2: Blinka lilla stjärna, vers 1, sjungs a cappella. Sången ska kunna sjungas från olika starttoner.
Lyssna
- Valfri sång: En fritt vald sång, vers 1, sjungs a cappella.
- Ackord: Eleven lyssnar på olika ackord, som spelas på pianot, och sjunger de toner som ingår (3 - och 4 - klanger i olika omvändningar).
- Melodi: Eleven härmar melodier som spelas före på pianot.
- Följa pianot: En ”Följa John”- övning där eleven försöker sjunga simultant med den improviserade melodi som spelas på pianot. Här lyssnar vi efter böjlighet i rösten, omfång och förmågan att snabbt kunna ”ändra” och hänga med i den melodi som spelas.
- Rytm: Eleven härmar rytmer (håller i en penna och knackar i bordet).

Föräldrar väntar utanför medan provet genomförs.

Dela:
Kategorier: