Till innehåll på sidan

För dig som söker till årskurs 4

Detta bedöms

Under antagningsprovet bedöms sångröst, gehör och allmän musikalitet. Teoretiska kunskaper eller instrumentala färdigheter bedöms inte.

Antagningsprovets upplägg

Antagningsprovet är uppdelat på två dagar. Observera att båda dagarna är obligatoriska.

Dag 1 - gruppgenomgång
Vi går igenom det individuella provet i grupp med syfte att skapa trygghet. De sökande bedöms inte vid detta tillfälle. Genomgången tar ca 45 minuter.

Dag 2 - individuellt prov
Ett individuellt prov där bedömning görs. Provet tar ca 10 min, 2-5 personer lyssnar.

Det individuella provets innehåll

 • Obligatorisk sång 1
  Nu tändas tusen juleljus, vers 1,  sjungs a cappella. 
  Lyssna på Nu tändas tusen juleljus 
  Se noter på Nu tändas tusen juleljus
 • Obligatorisk sång 2
  Blinka lilla stjärna, vers 1, sjungs a cappella. Sången ska kunna sjungas från olika starttoner. 
  Lyssna på Blinka lilla stjärna
 • Valfri sång
  En fritt vald sång, vers 1, sjungs a cappella.
 • Ackord
  Den sökande lyssnar på olika ackord som spelas på pianot, och sjunger de toner som ingår (3- och 4-klanger i olika omvändningar).
 • Melodi
  Den sökande härmar melodier som spelas före på pianot.
 • Följa pianot
  En ”Följa John”-övning där den sökande försöker sjunga simultant med den improviserade melodi som spelas på pianot. Här lyssnar vi efter böjlighet i rösten, omfång och förmågan att snabbt kunna ”ändra” och hänga med i den melodi som spelas.
 • Rytm
  Den sökande härmar rytmer (håller i en penna och knackar i bordet).

 

Föräldrar väntar utanför medan provet genomförs.

Dela:
Kategorier: