Till innehåll på sidan

För dig som söker till åk 5

Detta bedöms

Under antagningsprovet bedöms sångröst, gehör, allmän musikalitet och, om den sökande går vidare till dag 3, musikteoretiska kunskaper.

Antagningsprovets upplägg

Antagningsprovet är uppdelat på 2 (eventuellt 3) dagar. Observera att alla dagar är obligatoriska.

Dag 1 - gruppgenomgång
Vi går igenom det individuella provet i grupp med syfte att skapa trygghet. De sökande bedöms inte vid detta tillfälle. Genomgången tar ca 45 minuter.

Dag 2 - individuellt prov
Ett individuellt prov där bedömning görs. Provet tar ca 10 min, 2-5 personer lyssnar.

Dag 3 (eventuellt) - teoriprov
Beroende på antalet tillgängliga platser kallas ett antal sökande (baserat på poängnivå på sångprovet) per årskurs till skriftligt teoriprov.

Det individuella provets innehåll

 • Obligatorisk sång 1
  Nu tändas tusen juleljus, vers 1,  sjungs a cappella. 
  Lyssna på Nu tändas tusen juleljus 
  Se noter på Nu tändas tusen juleljus
 • Obligatorisk sång 2
  Blinka lilla stjärna, vers 1, sjungs a cappella. Sången ska kunna sjungas från olika starttoner. 
  Lyssna på Blinka lilla stjärna
 • Valfri sång
  En fritt vald sång, vers 1, sjungs a cappella.
 • Ackord
  Den sökande lyssnar på olika ackord som spelas på pianot, och sjunger de toner som ingår (3- och 4-klanger i olika omvändningar).
 • Melodi
  Den sökande härmar melodier som spelas före på pianot.
 • Följa pianot
  En ”Följa John”-övning där den sökande försöker sjunga simultant med den improviserade melodi som spelas på pianot. Här lyssnar vi efter böjlighet i rösten, omfång och förmågan att snabbt kunna ”ändra” och hänga med i den melodi som spelas.
 • Rytm
  Den sökande härmar rytmer (håller i en penna och knackar i bordet).

 

Föräldrar väntar utanför medan provet genomförs.

 

Dela:
Kategorier: