För dig som söker till åk 5

Detta bedöms

Under antagningsprovet bedöms sångröst, gehör, allmän musikalitet och, om den sökande går vidare till dag 3, musikteoretiska kunskaper.

Antagningsprovets upplägg

Antagningsprovet är uppdelat på 2(ev 3) dagar. OBS! Att dag 1 är obligatorisk.
Dag 1 - Gruppgenomgång: En genomgång av det individuella provet. Detta sker i grupp och syftet är att skapa trygghet för den sökande. Eleven bedöms inte vid detta tillfälle. Genomgången tar ca 45 minuter.
Dag 2 - Individuellt prov: Ett individuellt prov där bedömning görs. Provet tar ca 10 min, 2-5 personer lyssnar.
Dag 3(ev) - Teoriprov: Beroende på antalet tillgängliga platser kallas ett antal sökande (efter poängnivå) per årskurs till skriftligt teoriprov torsdag 15 mars.

Länk till instudering av musikteori:

Det individuella provets innehåll:

- Obligatorisk sång 1: Nu tändas tusen juleljus, vers 1,  sjungs a cappella.
Lyssna Noter
- Obligatorisk sång 2: Blinka lilla stjärna, vers 1, sjungs a cappella. Sången ska kunna sjungas från olika starttoner.
Lyssna
- Valfri sång: En fritt vald sång, vers 1, sjungs a cappella.
- Ackord: Eleven lyssnar på olika ackord, som spelas på pianot, och sjunger de toner som ingår (3 - och 4 - klanger i olika omvändningar).
- Melodi: Eleven härmar melodier som spelas före på pianot.
- Följa pianot: En ”Följa John”- övning där eleven försöker sjunga simultant med den improviserade melodi som spelas på pianot. Här lyssnar vi efter böjlighet i rösten, omfång och förmågan att snabbt kunna ”ändra” och hänga med i den melodi som spelas.
- Rytm: Eleven härmar rytmer (håller i en penna och knackar i bordet).

Föräldrar väntar utanför medan provet genomförs.

 

Dela:
Kategorier: