Länktips till dig som förälder:

http://www.umo.se
Bra och konkret information från Ungdomsmottagningen om bland annat sömn

www.mucf.se
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Bland annat information om nätet

http://hittastilen.nu
Om livsstil och hälsa för unga

www.nohate.se
Statens medieråd har fått i uppdrag av regeringen att genomföra kampanjen No Hate Speech Movement i Sverige. Syftet med kampanjen är att förebygga rasism, sexism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans, samt att värna demokratin mot våldsbejakande extremism, genom att stärka barns och ungas medie- och informationskunnighet

www.juridikinstitutet.se
Politiskt oberoende ideell organisation. Verksamheten bedrivs för att göra internet till en bättre plats där normalt ansvarstänkande ska vara normen – och att hjälpa de som redan utsatts för kränkningar.