Till innehåll på sidan

Bibliotek

Biblioteket är ett bra ställe om du vill gå undan en stund under skoldagen. Här kan du läsa läxor tillsammans med dina klasskompisar eller bläddra dig bort ifrån vardagen, in i någon av dina favoritböcker…

I biblioteket finns ett stort urval av skön- och facklitteratur, ljudböcker, tidskrifter och dagstidningar. Via skolans datorer har du som elev tillgång till olika digitala lärresurser såsom uppslagsverk och artikeldatabaser.

Egen bibliotekarie

Vi har en egen bibliotekarie på skolan, som i samarbete med lärarna bedriver en pedagogisk biblioteksverksamhet. Medie- och informationskunnighet och lässtimulans integreras i den ordinarie undervisningen.

Elever med läs- och skrivsvårigheter har bibliotekarien möjlighet att registrera för egen nedladdning av inlästa böcker. 

Borttappade lånekort spärras på biblioteket.

Öppettider

Tisdag-fredag 9:00-16:00

Lärare kan även boka in sina klasser utanför de ordinarie öppettiderna.
Ansvarig för verksamheten är Julia Rousk som kan nås på telefonnummer 08-508 448 75.

Dela:
Ingress: 
Biblioteket är ett bra ställe om du vill gå undan en stund under skoldagen. Här kan du läsa läxor tillsammans med dina klasskompisar eller bläddra dig bort ifrån vardagen, in i någon av dina favoritböcker…