Bibliotek

På Adolf Fredriks musikklasser finns det en bibliotekarie som i samarbete med lärare på skolan bedriver en pedagogisk biblioteksverksamhet. Medie- och informationskunnighet samt lässtimulans integreras i den ordinarie undervisningen.

I biblioteket finns ett stort urval av skön- och facklitteratur, ljudböcker samt tidskrifter och dagstidningar. Via skolans datorer har eleverna tillgång till olika digitala lärresurser, såsom uppslagsverk och artikeldatabaser. I direkt anslutning till biblioteket finns en lektionssal med arbets- och sökdatorer där bibliotekarier och lärare handleder elever.

Elever med läs- och skrivsvårigheter har möjlighet att få skönlitteratur nedladdad som DAISY-fil från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier). Bibliotekarien har även möjlighet att registrera eleverna för egen nedladdning av inlästa böcker. 

Borttappat lånekort spärras på biblioteket.

Öppettider:

Måndag: 8-14.30

Tisdag: 9-15.30

Onsdag: 8-14.30

Torsdag: 9-15.30

Fredag: 8-14.30

Lärare kan även boka in sina klasser utanför de ordinarie öppettiderna.

Dela: