Bibliotek

Biblioteket är ett bra ställe om du vill ha lugn och ro under skoldagen. Här kan du läsa läxor tillsammans med dina klasskompisar eller bläddra dig bort från vardagen med någon av dina favoritböcker. Vi har ett stort urval av såväl fackböcker som skönlitteratur.

På Adolf Fredriks musikklasser finns det en bibliotekarie som i samarbete med lärare på skolan bedriver en pedagogisk biblioteksverksamhet. Medie- och informationskunnighet samt lässtimulans integreras i den ordinarie undervisningen.

I biblioteket finns ett stort urval av skön- och facklitteratur, ljudböcker samt tidskrifter och dagstidningar. Via skolans datorer har eleverna tillgång till olika digitala lärresurser, såsom uppslagsverk och artikeldatabaser.

Elever med läs- och skrivsvårigheter har möjlighet att få skönlitteratur nedladdad som DAISY-fil från MTM (Myndigheten för tillgängliga medier). Bibliotekarien har även möjlighet att registrera eleverna för egen nedladdning av inlästa böcker. 

Borttappade lånekort spärras på biblioteket.

Öppettider

Måndag: 8-14.30
Tisdag: 9-15.30
Onsdag: 8-14.30
Torsdag: 9-15.30
Fredag: 8-14.30

Lärare kan även boka in sina klasser utanför de ordinarie öppettiderna.
Ansvarig för verksamheten är Maria Pettersson, som kan nås på telefonnummer 08-508 448 75.

Dela: