Besöka skolan

Vårdnadshavare som önskar besöka skolan ska ta kontakt med mentor/undervisande lärare i god tid innan besöket. Övriga som vill besöka skolan ska ta kontakt med skolans expedition i god tid för att se om besök är möjligt.

Alla ska före besöket gå till expeditionen för att få besöksbricka.

Dela:
Kategorier: