Att söka till Adolf Fredriks musikklasser

Information om antagningsprovet till Adolf Fredriks musikklasser

Barnet anmäls till antagningsprov året innan det eventuellt blir aktuellt att börja. Anmälan för sökande till läsåret 2020/2021 öppnar hösten 2019. Observera att det inte går att ställa barnet i kö, det är provresultatet som avgör om barnet erbjuds plats på skolan eller inte. Anmälan gäller i 1 år. Om man inte kommer in och vill söka igen måste anmälan förnyas och provet göras igen.

Antagningsproven genomförs i januari och är uppdelade på 2 obligatoriska dagar.
Dag 1: Gruppgenomgång där de sökande förbereds på hur det enskilda provet dag 2 går till. Det är övningar i grupp utan bedömning. Genomgången tar ca 40 min. 
Dag 2: Individuellt prov då bedömning görs. Provet tar ca 12 min.

Individuella tider för antagningsprov skickas ut i början av december till dem som anmält sig. 

För att se hur antagningsproven går till; klicka på respektive årskurs i listen till höger.

 

Besked om antagning

För sökande till årskurs 4
Antagningsbesked till dem som sökt årskurs 4 skickas ut via Stockholms stads tjänst Söka skola.

För sökande till årskurs 5-9
Ett begränsat antal av de som gjort antagningsprovet till årskurs 5-9 går vidare till ett teoriprov. Tider för detta skickas ut via den e-postadress som du angett vid anmälan. Eventuell antagning, i den mån vakanser uppstår, meddelas via Stockholms stads tjänst Söka skola.

 

Adolf Fredriks musikklasser på två skolor

Sedan hösten 2015 finns Adolf Fredriks musikklasser på två skolor:

Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm har årskurserna 4-9.
I årskurs 4 finns 180 platser. I årskurs 5-9 finns plats om vakanser uppstår.

Adolf Fredriks musikklasser Farsta kommer hösten 2019 att ha årskurserna 4-9.
I årskurs 4 finns 60 platser. I årskurs 5-9 finns plats om vakanser uppstår.

Läs mer om AF i Farsta.

Vi rekommenderar att ni söker till båda skolorna. Om man bara har sökt en skola går det inte att i efterhand söka även den andra. Eftersom det är två olika skolenheter måste den sökande redan vid anmälningstillfället ställas i respektive skolas kö för att bli aktuell för antagning.

Dela:
Kategorier: