Till innehåll på sidan

Att söka till Adolf Fredriks musikklasser

Att söka till Adolf Fredriks musikklasser sker på ett annat sätt än för övriga skolor i Stockholms stad. Du anmäler ditt barn till ett färdighetsprov för att ansöka om plats.

 1. Anmäl ditt barn till färdighetsprovet. Du anmäler under perioden 15 oktober till 15 november.

 2. Färdighetsprovet genomförs i januari. I god tid innan färdighetsprovet får du ett mejl om tid och plats till den e-postadress du har angivit vid anmälningstillfället. Du ser sedan ditt barns bokade tider i e-tjänsten Färdighetsprov.

 3. Från den 15 januari kan du se Adolf Fredriks musikklasser bland dina sökta skolor i e-tjänsten Söka skola.

 4. Från den 25 mars finns besked om antagning i e-tjänsten Söka skola. Eventuella reservplatser meddelas via Stockholms stads Kontaktcenter Barn och Ungdom.

Färdighetsprov

Bedömning om antagning görs utifrån färdighetsprovet.

Anmäl ditt barn till färdighetsprovet under perioden 15 oktober till 15 november året innan det eventuellt blir aktuellt att börja. 

Anmälan till färdighetsprov

 • Du anmäler i stadens e-tjänst Färdighetsprov
 • Du behöver ha Bank-ID för att kunna använda stadens e-tjänst
 • Du kan också anmäla med anmälningblankett

E-tjänsten Färdighetsprov

Du anmäler med blankett om

 • ditt barns födelseår inte överensstämmer med årskursen
 • du inte kan anmäla med Bank-ID

Anmälningsblankett (PDF, 55kB)

Du kan inte ställa ditt barn i kö, det är resultatet av färdighetsprovet som avgör om vi erbjuder ditt barn plats eller inte. Anmälan och provresultatet gäller i ett år. Om ditt barn inte kommer in och vill söka igen måste både anmälan och färdighetsprov göras på nytt.

Tid och plats för färdighetsprov

Färdighetsproven genomförs i januari. Individuella tider för färdighetsprov meddelas i början av december till den e-postadress du angivit i anmälan. Proven genomförs på Västmannagatan 19 för sökande till både AF på Norrmalm och AF i Farsta.

Färdighetsprovets upplägg

Färdighetsprovet är uppdelat på två eller tre dagar. Alla dagar är obligatoriska.

Dag 1 - gruppgenomgång - genomförs ej 2021 på grund av pandemin

 • Ditt barn förbereds på hur det enskilda provet dag 2 går till.
 • Det är övningar i grupp utan bedömning.
 • Genomgången tar ca 45 min. 

Dag 2 - individuellt prov

 • Individuellt prov då bedömning görs.
 • Provet tar cirka 12 minuter.
 • Två till fem personer lyssnar.

Så går antagningsproven till
För dig som söker till årskurs 4

Dag 3 - teoriprov för sökande till årskurs 5-9

Söker ditt barn till årskurs 5-9? De med bäst resultat på sångprovet kallas till ett skriftligt teoriprov. Kallelse till teoriprovet skickas till den e-postadress du angivit i anmälan efter att samtliga sångprov är genomförda.

Teoriprovet genomförs i februari på Västmannagatan 19. Det går inte att göra provet vid något annat tillfälle.

Om ditt barn inte kallas till teoriprov innebär det att ditt barn inte har gått vidare från sångprovet.

För dig som söker till årskurs 5
För dig som söker till årskurs 6-9

Ansökan överförs till e-tjänsten Söka skola

Din anmälan i e-tjänsten Färdighetsprov förs över till Stockholms stad Söka skola. Mellan den 15 januari och den 15 februari kan du logga in där och se dina sökta skolor. 

Det spelar roll hur du rangordnar dina sökta skolor redan vid anmälan till färdighetsprovet. När ditt barn blir erbjuden en plats på en skola, stryks de underliggande sökta skolorna.

Sök grundskola - Stockholms stad

Besked om antagning och eventuell reservplats

Från och med den 25 mars kan du logga in i Stockholm stad Söka skola och se om ditt barn har blivit antaget eller inte. Ditt barn kan ha fått en reservplats även om det står ”ej antagen”. Du kan ta reda på vilken reservplats ditt barn i så fall har från och med den 25 mars genom att ringa till Stockholms stads Kontaktcenter. 

Stockholms stads Kontaktcenter Barn och Ungdom

telefon: 08-508 11 550

Reservlistan är giltig till och med den 31 december det år som ditt barn har gjort sitt färdighetsprov. Elever från reservlistan antas om vakanser uppstår under hela höstterminen, men inte under vårterminen.

Adolf Fredriks musikklassers antagning baseras endast på poängen från färdighetsprovet. Närhetsprincip eller syskonförtur tillämpas inte. 

För sökande till årskurs 4

Det finns 180 ordinarie platser till årskurs 4 på AF Norrmalm, och 60 platser till årskurs 4 på AF i Farsta. Det brukar alltid vara några som tackar nej till sin erbjudna plats, varför vi har en reservlista för dem som genomfört färdighetsprovet med godkänt resultat. 

För sökande till årskurs 5-9

Det finns inga ordinarie platser i årskurs 5, 6, 8 och 9, utan reservplatser erbjuds om vakanser uppstår. Till årskurs 7 utökar AF på Norrmalm klasserna med 2 platser/klass varför det finns 12 ordinarie platser att söka till i årskurs 7.

Adolf Fredriks musikklasser på två skolor

Sedan hösten 2015 finns Adolf Fredriks musikklasser på två skolor. Vi rekommenderar att ni söker till båda skolorna. Det går inte att i efterhand söka även den andra. Eftersom det är två olika skolenheter måste du ansöka till respektive skola för att antagning ska bli möjlig.

 • Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm har årskurserna 4-9. I årskurs 4 finns 180 platser. I årskurs 7 finns 12 platser. I årskurs 5-6 och 8-9 finns plats om vakans uppstår.
 • Adolf Fredriks musikklasser Farsta har årskurserna 4-9. I årskurs 4 finns 60 platser. I årskurs 5-9 finns plats om vakans uppstår.

Adolf Fredriks musikklasser i Farsta

Dela:
Kategorier: