Att söka till Adolf Fredriks musikklasser

Att söka till Adolf Fredriks musikklasser sker på ett annat vis än övriga skolor i Stockholms stad. Ditt barn behöver göra ett färdighetsprov för att ha möjlighet att få plats.

Ansökan

Du anmäler till barn till att genomföra ett färdighetsprov som underlag för bedömning.

  • Du anmäler ditt barn till färdighetsprovet under perioden 15 oktober till 15 november. Anmälan har nu stängt.  
  • Du använder Bank-ID i stadens e-tjänst.
  • Om du inte har Bank-ID kan du anmäla ditt barn via anmälningsblankett. Blanketten skickar du till Stockholms stads Kontaktcenter innan den 15 november.

Du kan inte ställa ditt barn i kö, det är resultatet av färdighetsprovet som avgör om vi erbjuder ditt barn plats eller inte. Anmäl ditt barn till färdighetsprov året innan det eventuellt blir aktuellt att börja. Anmälan och provresultatet gäller i ett år. Om ditt barn inte kommer in och vill söka igen måste både anmälan och färdighetsprov göras på nytt.

Tid och plats för färdighetsprov

Individuella tider för färdighetsprov meddelas via den e-postadress du angivit i anmälan i början av december. Proven genomförs på Västmannagatan 19 för sökande till både Norrmalm och Farsta.

Färdighetsprovets upplägg

Proven genomförs i januari och är uppdelade på två eller tre dagar. Alla dagar är obligatoriska.

Dag 1 - gruppgenomgång

Ditt barn förbereds på hur det enskilda provet dag 2 går till. Det är övningar i grupp utan bedömning. Genomgången tar ca 45 min. 

Dag 2 - individuellt prov

Individuellt prov då bedömning görs. Provet tar cirka 12 minuter. Två till fem personer lyssnar.

Dag 3 - teoriprov för sökande till årskurs 5-9

Söker ditt barn till årskurs 5-9? De med bäst resultat på sångprovet kallas till ett skriftligt teoriprov. Kallelse till teoriprovet skickas till den e-postadress du angivit i anmälan efter att samtliga sångprov är genomförda.

Tid och plats för teoriprov

Teoriprovet 2020 genomförs den 13 februari kl 14-15 eller kl 15-16 på Västmannagatan 19. Det går inte att göra provet vid något annat tillfälle.

 

Så går antagningsproven till
För dig som söker till årskurs 4
För dig som söker till årskurs 5
För dig som söker till årskurs 6-9

Besked om antagning

När du loggar in i e-tjänsten Söka skola inom angiven anmälningsperiod ser du dina sökta skolor.

Mellan den 15 januari och den 15 februari kan du logga in och se ditt barns ansökan. Det spelar roll hur du rangordnar dina sökta skolor. När ditt barn blir erbjuden en plats på en skola, stryks de underliggande sökta skolorna.

Sök grundskola - Stockholms stad (annan webbplats)

Från och med den 25 mars ser du om ditt barn har blivit antaget eller inte. En eventuell reservplats meddelas inte via Söka skola.

Adolf Fredriks musikklassers antagning baseras endast på poängen från färdighetsprovet. Närhetsprincip eller syskonförtur tillämpas inte. 

Ditt barn kan ha fått en reservplats

Ditt barn kan ha fått en reservplats även om det står ”ej antagen”. Du kan ta reda på vilken reservplats ditt barn i så fall har från och med den 25 mars genom att ringa till Stockholms stads Kontaktcenter.

Stockholms stads Kontaktcenter

telefon: 08-508 00 508

Reservlistan är giltig till och med den 31 december det år som ditt barn har gjort sitt färdighetsprov. Elever från reservlistan antas om vakanser uppstår under hela höstterminen, men inte under vårterminen. 

För sökande till årskurs 4

Det finns 180 ordinarie platser till årskurs 4 på AF Norrmalm, och 60 platser till årskurs 4 på AF i Farsta. Det brukar alltid vara några som tackar nej till sin erbjudna plats, varför vi har en reservlista för dem som genomfört färdighetsprovet med godkänt resultat. 

För sökande till årskurs 5-9

Det finns inga ordinarie platser i årskurs 5, 6, 8 och 9, utan reservplatser erbjuds om vakanser uppstår. Till årskurs 7 utökar AF på Norrmalm klasserna med 2 platser/klass varför det finns 12 ordinarie platser att söka till i årskurs 7.

Adolf Fredriks musikklasser på två skolor

Sedan hösten 2015 finns Adolf Fredriks musikklasser på två skolor.

  • Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm har årskurserna 4-9. I årskurs 4 finns 180 platser. I årskurs 5-9 finns plats om vakanser uppstår.
  • Adolf Fredriks musikklasser Farsta har från och med hösten 2019 årskurserna 4-9. I årskurs 4 finns 60 platser. I årskurs 5-9 finns plats om vakanser uppstår.

Adolf Fredriks musikklasser i Farsta

Vi rekommenderar att ni söker till båda skolorna. Det går inte att i efterhand söka även den andra. Eftersom det är två olika skolenheter måste du ansöka till respektive skola för att antagning ska bli möjlig.

Dela:
Kategorier: