Till innehåll på sidan

Adolf Fredriks Flickkör

En av skolans två representationskörer

Adolf Fredriks Flickkör är en av två representationskörer vid Adolf Fredriks Musikklasser i Stockholm. Kören som har ett gediget gott rykte världen över, bjuds ofta in vid olika event såsom körfestivaler etc. Genom sin erkänt höga kvalité är kören efterfrågad vid högtidliga sammanhang (som exempelvis det kungliga bröllopet 2010 och Nobelfesten 2016). Många är de institutioner och företag som genom åren har anlitat flickkören för olika uppdrag. Den har medverkat i radio- och TV-program, större konserter samt i många skivinspelningar.

Internationella framgångar

Mycket har sagts om denna unika flickkör som genom sin ständiga förnyelse utvecklas mot nya mål.

Kören har vunnit en rad priser vid internationella körtävlingar. 2012 vann de den profana klassen vid den internationella körtävlingen i Malcesine, Italien. De vann Grand Prize 2014 vid Isola del Sole festival coral internationale. I september 2018 var kören i Porec i Kroatien och deltog i körtävlingen Istramusica, i vilken den vann priserna för bästa barnkör, sakral musik a cappella och folklore. Även körens ledare Fredrik Winberg fick då mottaga juryns dirigentpris för ‘outstanding achievment’.

Värnar om den svenska körtraditionen

I Flickkören sjunger sopraner och altar som vill satsa ännu mer på sin ensemblesång och röstutveckling, utöver vad de redan får i sin utbildning i musikklasserna. Kören repeterar två eftermiddagar i veckan efter skoltid.

Adolf Fredriks Flickkör värnar om den svenska körtraditionen och får därigenom ofta uppdrag att representera Sverige vid olika sammanhang. 

Över fyrtio år på nacken

Kören startades år 1972 av Bo Johansson som ledde kören fram till 2011. Därefter ledde Karin Bäckström kören fram till hösten 2016. Efter att Sofia Ågren tillfälligt innehaft dirigentposten under läsåret 2016/17 tog Fredrik Winberg över ledarskapet hösten 2017.

Varje år hålls provsjungningar för att hitta nya körmedlemmar, då de äldsta i årskurs nio går ut Adolf Fredriks Musikklasser och därmed lämnar kören.

 

Välkommen att besöka Flickkörens facebooksida och Flickkörens youtubekanal

Dela:
Kategorier: