Adolf Fredriks Flickkör

Adolf Fredriks Flickkör är en av två representationskörer vid Adolf Fredriks Musikklasser i Stockholm. Kören som har ett gediget gott rykte världen över, bjuds ofta in vid olika event såsom körfestivaler etc. Genom sin erkänt höga kvalité är kören efterfrågad vid högtidliga sammanhang som t.ex. det kungliga bröllopet 2010. Många är de institutioner och företag som genom åren har anlitat flickkören för olika uppdrag. Adolf Fredriks Flickkör värnar om den svenska körtraditionen och får därigenom ofta uppdrag att representera Sverige vid olika sammanhang. 

Kören som grundades 1973 av Bo Johansson har medverkat i radio- och TV-program, större konserter samt i många skivinspelningar. Mycket har sagts om denna unika flickkör som genom sin ständiga förnyelse utvecklas mot nya mål. Varje år handplockas nämligen nya körmedlemmar då de äldsta i årskurs nio går ut Adolf Fredriks Musikklasseroch därmed
lämnar kören.

Under åren har kören vunnit en rad priser vid internationella körtävlingar. Senast 2012 vann flickkören den profana klassen vid den internationella körtävlingen i Malcesine, Italien.
Flickkören har under Karin Bäckströms ledning gett ut CD:n Fairy Day.

Flickkörens hemsida

Dela:
Kategorier: