Skolfakta

Antal: 59

 • Adolf Fredriks Gosskör

  Adolf Fredriks Gosskör präglas av stora ambitioner och man arbetar långsiktigt och strukturerat med målet att bli en nationellt och internationellt ledande kör inom sin genre.

 • Information om behandling av personuppgifter

  Stockholms kommunala grundskolor använder säkra IT-system och digitala tjänster för utbyte av information mellan skola och hem. Informationen gäller elevens utveckling och utbildning.

 • Synpunkter

  Inlämnade synpunkter/klagomål – muntliga eller skriftliga – hanteras så nära källan som möjligt. Lärare/annan personal kommunicerar med elev/vårdnadshavare kring det som synpunkten/klagomålet gäller.

 • Stölder

  Skolan tillhandahåller låsbart elevskåp. Om stöld sker av förvarade saker i skåpet utgår ej ersättning från skolan. Skolan anses ha vidtagit de åtgärder som behövs för att skydda mot stöld.

 • Kamratstödjare

  All personal arbetar aktivt mot all form av kränkande behandling med förebyggande åtgärder. I varje klass finns två utbildade kamratstödjare samt en vuxenansvarig i varje arbetslag.

 • Kvarglömda saker

  Allt upphittat lämnas till vaktmästeriet. Upphittade kläder förvaras i hitteskåp under begränsad tid. Föräldrar uppmanas att vid förlust av kläder eller annat ta kontakt med vaktmästeriet. 

 • Elevskåp

  Alla elever disponerar låsbart skåp. Eleverna ansvarar för eget hänglås. Ev. skadegörelse av skåp ersätts av vårdnadshavare. Det är absolut förbjudet att föra med sig farliga eller olämpliga föremål till skolan.

 • Ordningsinformation

  På skolområdet gäller våra ordningsregler.

  Dokumentet finns längst ner på denna sida.

   

  PARKERING
  Av säkerhetsskäl är parkering på skolgården förbjuden under skoltid (8:00-17:00)

 • Klassresor

  Resor med klassen som arrangeras av vårdnadshavare ska ske på ej skolpliktig tid. Om det finns synnerliga skäl kan dock kortare ledighet beviljas för resa med klassen.

 • Besöka skolan

  Vårdnadshavare som önskar besöka skolan ska ta kontakt med mentor/undervisande lärare i god tid innan besöket. Övriga som vill besöka skolan ska ta kontakt med skolans expedition i god tid för att se om besök är möjligt.

 • Let the Future Sing 2015

  Let the Future Sing 2015 is now completed. We thank all the participants for wonderful days full of music and friendship!

  ______________________________________________________________________________________________

 • Let the Future Sing

  Sidan är under konstruktion. Vänligen återkom vid ett senare tillfälle.

 • För dig som söker till åk 5

  Detta bedöms

  Under antagningsprovet bedöms sångröst, gehör, allmän musikalitet och, om den sökande går vidare till dag 3, musikteoretiska kunskaper.

 • Nationella prov

   Provdatum för de nationella proven i årskurs 9

  De nationella proven i årskurs 9 består av delprov. Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen provet startar.

 • Föreningen

  Föreningen Adolf Fredriks musikklasser består av elever, lärare och personal på Adolf Fredriks musikklasser samt stödmedlemmar som tidigare varit knutna till skolan eller av andra orsaker vill stödja föreningens arbete.

 • Specialpedagogik

  I Adolf Fredriks musikklassers specialpedagogiska team arbetar tre specialpedagoger och en speciallärare. Uppdraget är att arbeta både förebyggande, utredande och åtgärdande.

 • Kurator

  Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam och erbjuder råd och stöd till elever i personliga och sociala angelägenheter. Kuratorns uppdrag är att hjälpa till så att varje elev får en så bra studietid som möjligt.

 • Elevhälsa

  Elevhälsan har både ett förebyggande och ett åtgärdande uppdrag.

 • Skolmåltiden

  Vi hjälper dig med Sveriges kanske viktigaste mat - skolmat. Bra råvaror, mat lagad från grunden och en välplanerad meny. Det är vårt recept på bra skolmat.

 • Hitta till Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm

  Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm
  Box 6267
  102 31 Stockholm
  Växel: 08 - 508 448 50
 • Adolf Fredriks Flickkör

  Adolf Fredriks Flickkör är en av två representationskörer vid Adolf Fredriks Musikklasser i Stockholm. Kören som har ett gediget gott rykte världen över, bjuds ofta in vid olika event såsom körfestivaler etc.

 • För dig som söker till årskurs 6-9

  Detta bedöms

  Under antagningsprovet bedöms sångröst, gehör, allmän musikalitet och, om den sökande går vidare till dag 3,  musikteoretiska kunskaper.

 • För dig som söker till årskurs 4

  Detta bedöms

  Under antagningsprovet bedöms sångröst, gehör och allmän musikalitet. Teoretiska kunskaper eller instrumentala färdigheter bedöms inte.

 • Om skolan

  Välkommen till Adolf Fredriks musikklasser. Hos oss ser vi sången som ett språk alla kan – i musicerandet kan vi mötas vi på lika villkor, oavsett ålder, kön och religion. På vår skola har alla elever rätt att ta sig ton.

 • Terminer och lov

  Med reservation för ändringar.

  Höstterminen 2017

  Läsåret börjar: 16 augusti
  Höstlov: v 44, 30 oktober - 5 november
  Terminens sista dag: 21 december

 • Elevråd

  Adolf Fredriks musikklassers elevråd består idag av klassråd, arbetslagsråd och en rådsstyrelse. Arbetslagsråden leds av en ordförande och de har också valt varsin sekreterare. De väljs vid det första mötet på det nya läsåret.

 • Föräldraföreningen

  På Adolf Fredrik har vi ett starkt föräldraengagemang. Bland annat finns Adolf Fredriks Föräldraförening (AFFF).

 • Internationellt

  Vi har haft besök av skolledare och körledare från bland annat Norge, England, USA, Japan och Korea under läsåret.

  Kategorier:
 • Samarbeten

  Vi samarbetar med flera företag och organisationer, exempelvis med Operan och Folkoperan där vi medverkar i ett stort antal föreställningar.

 • AF Cafe

  Café

  Under dagen är alla elever i årskurs 7–9 välkomna till caféet som finns vid B-ingången, en trappa upp. Där kan eleverna vara innan skolan börjar, under raster och efter skolans slut för dagen. På caféet kan eleverna spela ...

 • Fritidsklubb

  Det finns möjlighet att vara medlem i skolans fritidsklubb för elever från tio till tolv år under den lektionsfria delen av skoldagen. Fritidsklubbens medlemmar betalar en avgift, som är 800:-/termin för närvarande.

 • Skolans historia

  Fram till slutet av 1800-talet låg ett antal väderkvarnar i trakterna kring kvarteret Blosset.

 • Om Adolf Fredriks musikklasser

  Adolf Fredriks musikklasser ligger i Vasastan i Stockholm, mellan Norra Bantorget och Odenplan. Det är en stor skola med cirka 1100 elever och en personalstyrka på runt 120 medarbetare.

 • Webbshop

  På Adolf Fredrik spelar vi in en hel del musik där våra duktiga elever medverkar. För att beställa skivor eller lyssna – gå in på vår webbshop

 • AF Biblioteket

  Bibliotek

  På Adolf Fredriks musikklasser finns det en bibliotekarie som i samarbete med lärare på skolan bedriver en pedagogisk biblioteksverksamhet.

  Kategorier:
 • Musiken

  Adolf Fredriks musikklasser är en profilskola med inriktning körsång.

 • Elever / vårdnadshavare

  För att du som elev ska kunna fokusera på det du brinner för är det viktigt att det praktiska fungerar.