Elevhälsa

Antal: 2

  • AF Elevhälsan

    Skolsköterska

    På Adolf Fredriks musikklasser finns två skolsköterskor som ingår i elevhälsoteamet. De arbetar främst med förebyggande hälsovård och hälsofrämjande arbete samt med enklare sjukvårdsinsatser. En dag i veckan finns en skolläkare på skolan.

  • Frånvaro/Ledighet

    Ledighet medges i undantagsfall. Ledighetsansökan för elev ska ske på blankett som finns att hämta här på denna sida. Blanketten lämnas till mentor och musiklärare för tillstyrkan/avstyrkan, därefter går blankettten vidare till bitr.

    Kategorier: