Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 1

  • Frånvaro/Ledighet

    Ledighet medges i undantagsfall. Ledighetsansökan för elev ska ske på blankett som finns att hämta här på denna sida. Blanketten lämnas till mentor och musiklärare för tillstyrkan/avstyrkan, därefter går blankettten vidare till bitr.

    Kategorier: