Sök till AF

Det är okej om du är nervös när du ska göra sångprovet, det är de allra flesta. Här kommer vi att lyssna på din röst när du sjunger och bedöma ditt gehör samt musikalitet. Och för att du ska känna dig helt trygg med hur det går till får du öva momenten som ingår innan provet.

När kan jag börja i musikklass?

Musikklasser finns i årskurs 4–9. Till årskurs 4 tar vi in 180 nya barn. Till årskurs 5–9 tar vi bara in elever i mån av plats. Detta innebär att antalet platser blir få eller möjligen inga alls.

Hur och när anmäler jag mig?

Under höstterminen det år eleven går i årskurs 3 anmäler man sig till antagningsprov endast via skolans webb: https://af-anmalan.skoladmin.se/.

Anmälan kan ske från och med september fram till början av november 2014. Via e-post kommer du sedan att bli kallad till proven som ligger under dagtid på vardagar mellan klockan 08.30 och 15.00, i januari 2015.

När får jag besked? 

Besked om antagningarna till årskurs 4 skickas via e-post och detta sker i anslutning till vecka 11. Besked skickas ut i omgångar, så alla sökande får inte besked samma dag.

Den slutliga antagningen till årskurs 5–9 tar längre tid och sker april–september. Besked till högre årskurs skickas via e-post.

Dela: