Anmäla frånvaro via app eller sms

Oavsett om man vill anmäla sitt barns frånvaro via appen eller sms måste man först ha registrerat sitt mobilnummer som kontaktuppgift i Skolwebben

Registrera mobilnummer i Skolwebben:

  1. Logga in på skolwebb.stockholm.se
  2. Klicka på Min profil och leta upp kontaktuppgifterna.
  3. Skriv in mobiltelefonnumret och spara

En utförligare instruktion för att registrera mobilen i Skolwebben finns här.

Anmäla via sms
Information om tillvägagångssätt för att anmäla via sms finns i dokument i högerkolumnen.

Anmäla via app
Appen heter Anmäl frånvaro Stockholm och finns att ladda ned till Android, iOS (iPhone/iPad) och Windows Phone. Information om tillvägagångssätt för att anmäla via appen finns i dokument i högerkolumnen.

 

Vanliga frågor:

När kan man anmäla?
Man ska anmäla frånvaro senast innan dagens första lektion börjar. Anmäler man senare är risken stor att anmälan inte når undervisande lärare och att eleven rapporteras som ogiltigt frånvarande.

Systemet tillåter att man frånvaroanmäler tidigast kl 12.00 dagen innan och senast kl 12.00 den dag anmälan avser. Anmäler man efter kl 12.00 kommer anmälan alltså att gälla för nästkommande dag.

Vad kan man anmäla?
Man kan anmäla frånvaro både hel och del av dag.

Kan man ändra felaktigt rapporterad frånvaro?
Nej, om en lärare redan har registrerat eleven som ogiltigt frånvarande kommer inte en anmälan från vårdnadshavaren att ändra på den registreringen. Endast mentor och undervisande lärare kan i efterhand ändra registrerad frånvaro.

Kan man be om ledigt via sms eller app?
Nej, ansökan om ledighet görs som tidigare. Appen eller sms-tjänsten kan inte användas för det. Har man ansökt om och fått ledigt behöver man inte anmäla frånvaro via sms eller appen. Klicka för mer information om ledighetsansökan.

Dela: