Lyran

Lyran är en oberoende skoltidning som görs av elever på skolan, tidningen ges ut av AFFF, Adolf Fredriks Föräldraförening.

Chefredaktör & layoutare
Edith Jacobsson 9B
Textredaktörer & skribenter
Dessi Raagart & Alma Ek 8D
Foto- & bildredaktör
Wilma Wall 8D

Tidningen kommer ut med cirka fyra nummer per år, beroende på hur mycket som skrivs och hur mycket tid redaktionen har. Alla elever, föräldrar och personal på skolan har rätt att skriva.

Redaktionen ansvarar ej för insänt, ej beställt material. Redaktionen förbehåller sig rätten att inte publicera allt som skickas in.