Let the future sing

Let The Future Sing, internationell barn- och ungdomskörfestival av mycket hög kvalitet.

Festivalen är en plattform där sången blir det centrala i mötet mellan människor från olika delar av världen. Vi vet att dessa musikaliska möten skapar en fördjupad kunskap och en ökad förståelse för olika kulturer.

Musik är ett universellt språk – ett kollektivt musicerande undanröjer olikheter som ålder, kön, religion och etnicitet och sätter istället gemenskap och samhörighet i fokus.

Festivalerna 2009 och 2012 gav oss mycket goda erfarenheter och inspiration. Under våren 2014 har Adolf Fredriks musikklasser återigen bjudit in några av världens främsta barn- och ungdomskörer från Filippinerna, Finland, Japan, Puerto Rico, Ryssland och Bulgarien. Totalt ca 300 gästande körsångare som tillsammans med Adolf Fredriks musikklasser bildar en festivalkör med 1500 sångare!

 

Let the Future Sing 2015

 

Filminspelning med en av de besökande körerna på festivalen 2012, Young People's Chorus of New York City, från en av morgonsamlingarna:

Några bilder från festivalen 2009:

 

 

Dela: