Att söka till Adolf Fredriks musikklasser

Vill du anmäla ditt barn till Adolf Fredriks musikklassers antagningsprov 2018?

Anmälan till antagningsprov januari 2018 görs via anmälningsformulär som kommer att finnas på den här sidan under hösten 2017. Barnet anmäls till antagningsprov året innan det ev blir aktuellt att börja. OBS! Det går inte att ställa barnet i kö, det är provresultatet som avgör om barnet erbjuds plats på skolan eller inte. Anmälan gäller 1 år, om man inte kommer in och vill söka igen måste anmälan förnyas och provet göras igen.

När anmälan är gjord skickas tider för antagningpsrov ut till de sökande via mail, senast i början av december,

Antagningsproven genomförs genomförs under januari 2018 och är uppdelade på 2 obligatoriska dagar.
Dag 1: Gruppgenomgång där de söäkande förbereds på hur det enskilda provet dag 2 går till.Övningar i grupp utan bedömning. Genomgången tar ca 40 min. 
Dag 2: Individuellt prov då bedömning görs. Provet tar ca 12 min.

 

För att se hur antagningsproven går till; klicka på resp årskurs i listen till höger.

 

Adolf Fredriks musikklasser på två skolor

Sedan hösten 2015 finns Adolf Fredriks musikklasser på två skolor:

Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm har årskurserna 4-9.
I årskurs 4 finns 180 platser, i åk 5-9 finns plats om vakanser uppstår.

Adolf Fredriks musikklasser Farsta kommer hösten 2018 att ha årskurserna 4-8.
I årskurs 4 finns 60 platser, i åk 5-8 finns plats om vakanser uppstår.

På sikt kommer skolan i Farsta att ha klasser i åk 4-9.

Läs mer om AF i Farsta.

Vi rekommenderar att ni söker till båda skolorna; om man bara sökt en skola går det inte att i efterhand söka även den andra. Eftersom det är två olika skolenheter måste man stå i respektive skolas kö för att bli aktuell för antagning.

Besked om antagning 2018
Sökande till åk 4
Antagningsbesked till de som sökt åk 4 kommer att skickas ut via mail fr o m v 11 och vårdnadshavaren ska då tacka ja eller nej till erbjuden plats på bifogad svarsblankett.
Sökande åk 5-9
Ett begränsat antal av de som gjort antagningsprovet till åk 5-9 går vidare till ett teoriprov. Tider för detta skickas ut via mail i februari och provet skrivs i mars. Från april och framåt meddelas ev antagning, i den mån vakanser uppstår.
 

 

Dela:
Kategorier: